?

Log in

No account? Create an account

Paul Claudel - 150 de ani de la naștere

1 006


Pe 6 august se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Paul Claudel (6 august 1868 – 23 februarie 1955), poet, dramaturg, eseist și diplomat francez, unul dintre cei mai considerabili scriitori religioși ai sec. XX, membru al Academiei Franceze, din 1946.

Cu prilejul acestei aniversări serviciul Literaturile lumii al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a organizat expoziția de carte. În cadrul expoziției sunt prezentate lucrări de critică literară, monografii biografice, articole din reviste editate în Franța, operele poetice, dramatice și prozaice ale lui Paul Claudel, printre care sunt și câteva ediții antume.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 6 august – 3 septembrie 2018.

  1 005 1 002

1 0141 0171 015

Paul Claudel provine din burghezia provincială. Tatăl, Louis Prosper Claudel, era funcționar la registratură, republican convins. Student la filosofie, Paul Claudel are, în 1886, cele două revelații care vor prezida destinul său poetic și literar : lectura Iluminărilor lui Rimbaud și slujba de Crăciun de la catedrala Notre-Dame. Între 1890 și 1899, frecventează cenaclul Mallarmé.

În 1890, se prezintă la concursul de admitere la Ministerul de Externe și reușește primul. Începe viața de diplomat, rătăcitoare, pe toate mările și țările pământului, de la New York la Shanghai, de la Tokio la Washington și la Bruxelles. Cunoașterea, dar și posesia poetică a lumii devin posibile pentru acest “cântăreț total”. Astfel, Cinq Grandes Odes (Cinci mari ode) sunt scrise în China, iar Le Soulier de satin (Pantoful de atlas), la Tokio. După 46 de ani de carieră diplomatică, Claudel se retrage la castelul său din Brangues. Acolo s-a refugiat și în timpul celui de-al doilea război mondial, primind puțini prieteni, printre care pe Romain Rolland.


1 007   1 009

1 011     1 010

Nici unul dintre inițiații care frecventau pe la 1890 cenaclul Mallarmé n-ar fi putut să bănuiască măcar că tânărul taciturn, orgolios și retras ascundea – așa cum i-a scris în acelați an Maeterlinck după lectura piesei Tête d’or (Cap de aur) – “geniul însuși sub forma cea mai de netăgăduit sub care s-a înfățișat vreodată". Nimeni nu știa  că la acea dată arta poetică claudeliană se născuse deja din cuplarea paradoxală a lui Rimbaud și a Bibliei, peste care trecea suflul puternic al unei poezii tumultuoase, inegale și inegalabile, care amintea uneori de Hugo, alteori de Shakespeare. Nimeni nu știa că în tânărul singuratic clocoteau patimi și ambiții măsurate la scara posedării lumii și care au crescut cu anii. Deși ele îl dominau încă de copil, după destăinuirile lui : "Mă revăd pe cea mai înaltă furcă a bătrânului arbore bătut de vânt, copil legănat printre mere. De acolo, ca un Dumnezeu pe tulpină, spectator al lumii..." E vorba, firește, de cunoașterea teatrului lumii, într-o profundă contemplație, de posesiunea poetică a pământului…

Lupta lăuntrică a lui Claudel a fost aprigă și lungă. După mărturisile sale, ea a continuat și după 1890, căci, în 1900, îl găsim printre călugării benedictini la Ligurgé, unde își dă seamă că viața monahală nu se potrivește cu firea lui. Pentru el, credința însemna certitudine, adică echilibru, lumină, dominarea forțelor contrare care-I sfâșiau sufletul, împăcarea cu lumea înconjurătoare. Din punct de vedere artistic, căuta o exprimare care să acorde vocea sa cu vocile universului; din punct de vedere metafizic, avea nevoie de o cosmologie care să acorde ființa cu ansamblul, individualul cu universalul. Credința lui nu trebuia să cunoască postulările opuse ca acelea care l-au solicitat pe Baudelaire; credința trebuia să fie solidă și viguroasă și să se afirme printr-o nezdruncinată certitudine.

De-abia în 1905, anul apariției volumului L’Art poétique (Arta poetică) și a primelor ode din volumul Cinq Grandes Odes, se poate spune că poetul și-a făcut o concepție despre lume și despre artă și că este în posesia tuturor mijloacelor sale artistice. Claudel crede că poetul este învestit  de o forță superioară pentru a descifra universul în care aceasta se exprimă simbolic. El admite, ca și Baudelaire, că lumea este un sistem de semne, în care singur poetul poate citi.

Prima trilogie a teatrului claudelian se prezintă sub titlul generic L’Arbre (Arborele) : Tête d’or, La Ville (Orașul), La Jeune Fille Violaine (Fecioara Violaine). Slava din Ode este uneori întunecată în teatru, pentru că poetul vede nu numai partea luminoasă, ci și partea sumbră și tenebroasă a lumii. Astfel, după trilogia L’Arbre, care sfârșește cu jertfa de sine a fecioarei Violaine, Claudel concepe o a două trilogie : L’Otage (Ostaticul), Le Pain dur (Pâinea amară), Le Pere humilié (Tatăl umilit), în care scenele întunecate, dure, violente sunt numeroase. Cea de-a treia trilogie a lui Claudel cuprinde trei capodopere ale teatrului său : L’Annonce faite à Marie (Îngerul a vestit Maria), Partege de midi (Cumpăna amiezii) și Le Soulier de satin. Dacă prima reia tema sacrificiului suprem din La Jeune Fille Violaine, celelalte două abordează probleme care l-au torturat îndelung pe Claudel, raportul dintre dragostea omenească și divinitate. Le Soulier de satin este triumful teatrului total, de mult visat de Claudel. Tragicul și comicul, poezia și muzica, pictura și dansul sunt puse la contribuție pentru a realiza teatrul total. Critica recunoaște aproape unanim în Le Soulier de satin o capodoperă, iar numele lui Shakespeare și al lui Calderon sunt citate alături de al autorului ei.

Dicționar de scriitori francezi / Coordonat de Angela Ion. – Iași : Polirom, 2012.


1 0221 023

1 0041 016 1 018
1 021 1 008
1 019 1 020

1 013 1 012

1 001 1 024Camille Claudel (1864-1943) -
sora mai
mare a poetului și diplomatului Paul Claudel.
Femeia-artist cunoscută mai mult pentru relaţia ei cu Auguste Rodin (căruia i-a fost elevă, colaborator, amantă şi muză) şi-a depăşit timpul şi a fost dată uitării chiar de oamenii cei mai  apropiaţi ei. Un destin remarcabil, atât prin forţa cu care a pătruns şi a reuşit în lumea artistică, cât şi  prin tragismul care i-a marcat sfârşitul. Paul Claudel fratele ei mai mic, spunea că ar fi fost înzestrată cu  toate darurile; considerată genială, inteligentă,  cultivată, de o frumuseţe izbitoare – a fost dăruită  acestei lumi pentru a revela frumosul.

Emily Brontë – 200 de ani de la naştere


Lumea literară sărbătoreşte astăzi aniversarea a 200-a de la naştere a vestitei scriitoare engleze Emily Brontё.

Emily Jane Brontё (30 iulie 1818 – 19 decembrie 1848) a fost romancieră şi poetă, sora scriitoarelor Anne şi Charlotte Brontё şi cea mai talentată dintre ele. Născută la Thornton, şi-a petrecut, ca şi surorile ei, copilăria şi restul vieţii la Haworth, în casa părintească, pe care n-a părăsit decît pentru o şedere de trei luni la şcoală din Roe Head, unde Charlotte era guvernantă, şi altă de un an la Bruxelles, ca elevă la pensionul Heger. Dişi iubită şi apreciată acolo, dorul de landele sălbatice ale copilăriei şi de singurătatea şi independenţă de care se bucurase acasă au determinat-o să renunţe la şcoală. Dintre versurile publicate în 1845 de surorile Brontё sub pseudonimele de Gurrer, Ellis şi Acton Bell, doar cele ale lui Emily au valoare literară. Unicul ei roman, Wuthering Heights (La răscruce de vînturi, 1847), una dintre cele mai frumoase cărţi scrise în limba engleză, fusese acceptat de o editură, dar a apărut abia după romanul Charlottei Jane Eyre şi nu a avut succes de public. El continuă să fie şi astăzi un obiect inepuizabil pentru interpretări şi explicaţii. Rod al transformării şi transcenderii imaginative a unei realităţi sărace în evenimente, romanul are caracterul unui mit care întruchipează instinctele cele mai primitive alături de sentimentele cele mai elevate, ale unor eroi legaţi organic de peisajul în care trăiesc. Puterea creatoare de mituri a imaginaţiei lui Emily este evidenţă în legendele despre ţara Gondal plăsmuite de ea şi Anne. Catherine şi Heathcliff, eroii romanului, sunt prefiguraţi încă în cronicile regatului Gondal. Conflictul dintre eroi, pasiunea ce-i leagă şi deznodământul romanului sunt de un dramatism autentic. Catherine nu este o eroină oprimată de circumstanţe, ci un element nestăpânit care există numai în virtutea adevărului intrinsec al caracterului ei; judecăţiile morale convenţionale nu o afectează. Dar din această poveste cu caracter mitic nu lipseşte realismul profund. Eroii văd lumea cu ochii lucizi şi se cunosc reciproc şi pe ei însuşi în profunzime. Romanul este o negare a sentimentalismului şi o afirmare a realităţilor caracterului uman. Prejudecaţiile morale ale epocii sunt înlocuite prin adevăr psihologic şi sinceritate. Antitezele dintre bine şi rău, dintre viaţă şi moarte, au lăsat locul unei percepţii acute a împletirii acestor antinomii în natură şi în sufletul oamenilor. Autoarea este conştientă de infinitele posibilităţi de bine şi rău ale oamenilor într-o măsură care depăşea cu mult percepţia contemporanilor ei. Utilizarea tehnicii povestitorului neparticipant la conflict conferă detaşare şi interes naraţiunii eliminând în acelaşi timp pericolul melodramatismului. Absenţa unui fundal social mai vast conferă a adâncime deosebită conflictului dramatic dintre pensonaje. Structura antitetică a romanului oferă posibilitatea explorării extremelor condiţiei umane, iar simetria rapopturilor dintre eroi de-a lungul generaţiilor subliniază metaforic ideea unităţii organice a contrarilor în acest microcosmos în care natura participă simbolic. Astfel Emily a reuşit să creeze o unitate între verosimil şi fantastic, să elimine elementul sentimental sau gotic şi să construiască din materialul realităţii un conflict dramatic cu forţă de simbol. Vigoarea romanului şi unele afirmaţii ale lui fratele Branwell au făcut să se creadă că acesta ar fi fost adevăratul autor. O colaborare, eventual a lui, a putut fi identificată în primele două capitole, dar s-a conchis cu certitudine că autoarea este Emily. Brontё nu a lăsat decât acest roman şu un număr de poezii. Acestea reflectă concepţiile ei deiste şi panteiste, comuniunea cu o natură intens personificată, într-o tratare în care realismul se împleteşte cu simbolismul. Viaţa retrasă a scriitoarei a făcut să nu existe decât puţine informaţii despre ea. Sursa creaţiei sale a constituit-o intensitatea lăuntrică a unei vieţi scurte şi sărace în evenimente.
Liana Stănculescu
Dicţionar al Literaturii Engleze, Bucureşti, 1970.  P. 56-57Expoziţia de carte, organizată de serviciul Literaturile lumii al BNRM cu prilejul acestei aniversări:
From a painting of a family group by Branwell BrontëCine a fost Janusz Korczak?

Henryk Goldszmit s-a nascut la 22 iulie 1878, in Varsovia. Tatal sau era avocat. Este mai bine cunoscut sub numele Janusz Korczak, nume primit in momentul in care a trecut la crestinism. A studiat medicina si si-a inchinat intreaga viata celorlalti. A organizat primele orfelinate in Polonia, a editat primul ziar pentru copii, a instruit profesori in domeniul pedagogiei, a formulat drepturile copilului. Cartile sale "Cum sa iubesti un copil" si "Dreptul copilului la respect" i-au introdus pe parinti si profesori in domeniul psihologiei copilului.A scris carti pentru copii, cea mai celebra, "Regele Matt intaiul", bucurand copilaria multor cititori.In anii '30 a avut o emisiune la radio, in care "Batranul Doctor" impartea sfaturi si, cu umor si blandete facandu-i pe toti sa se simta mai bine, mai buni. In perioada interbelica, in orfelinatul condus de Janusz Korczak, "Casa noastra", si-au gasit adapost sute de copii atat crestini cat si evrei. Vara erau dusi la tara, in tabara "Micul Trandafir".
Janusz Korczak a calatorit de doua ori in Palestina, in vizita la orfani care crescusera in orfelinatul sau si emigrasera apoi. Ultima calatorie a fost chiar in ajunul razboiului, si desi i s-a propus sa ramana acolo, a refuzat cu gandul la copiii de acasa. Dupa ocuparea Poloniei de catre nazisti i s-a interzis sa mai tina in orfelinat copii crestini. Orfelinatul a fost mutat in interiorul ghetoului si a adapostit pina la sfarsit 200-300 de copii. Pe masura ce viata era mai grea in ghetou, Janusz Korczak cauta mereu alte cai de a procura hrana pentru orfani. Era in relatii bune cu Adam Czerniakov, conducatorul Consiliului evreiesc, care l-a ajutat cat a putut, atat cu alimente, cat si cu interventii la autoritatile germane atunci cand s-a pus problema deportarii copiilor. Din pacate acetea din urma au fost inutile Pentru orfanii sai, Korczak a cersit, a facut afaceri pe piata neagra, s-a umilit din dorinta de a le asigura o farama de paine si un dram de securitate in ghetou. Atunci cand au inceput sa circule zvonuri despre iminenta deportarii copiilor, i s-a oferit lui Janusz Korczak solutia sa scape-acte false si oameni care sa-l ajute sa fuga din ghetou. Dar el a refuzat:"Nu lasi un copil bolnav singur, noaptea, si nu parasesti copiii in vremuri ca acestea." Probabil insa ca a crezut pina in ultimul moment ca nemtii nu vor indrazni sa se atinga de orfelinatul sau. Pe 6 august 1942 a venit ordinul de deportare; Korczak i-a insotit pe cei 200 de copii ai orfelinatului, intr-o procesiune tacuta si demna, spre locul de imbarcare pentru "mutarea spre est", eufemismul cu care nemtii desemnau lagarul de exterminare de la Treblinka.
"... Apoi a venit ordinul de imbarcare in tren. Unii povestesc ca in acel moment un ofiter german si-a facut loc prin multime si i-a inmanat lui Korczak o bucata de hartie.Un membru influent din CENTOS ar fi convins Gestapo-ul in acea dimineata sa-i permita lui Korczak sa se intoarca acasa, dar fara copii. Se spune ca Korczak ar fi scuturat din cap si i-ar fi facut un semn de ramas bun ofiterului care adusese hartia.
Remba povesteste in memoriile ei, ca Korczak conducea prima jumatate a sirului de copii, iar Stefa pe cea de-a doua.Spre deosebire de grupurile haotice care puteau fi vazute tipand pe locul de imbarcare, cuprinsi de spaima, sub loviturile nemtilor, copiii mergeau in coloana, cate patru intr-o liniste plina de demnitate."Nu voi uita cat voi trai aceata scena. Nu era un ultim drum catre vagoanele de tren ci mai degraba un mars de protest fata de acest regim criminal.... un fel de procesiune cum nimeni nu mai vazuse". Cand Korczak si-a dirijat calm copiii catre vagoanele de vite, politia evreiasca a luat instinctiv pozitia de drepti si a salutat. remba a izbucnit in plans cand un neamt a intrebat cine era batranul. Un suspin s-a auzit dinspre cei ramasi in scuar. Korczak si-a continuat drumul, drept, cu cate un copil de fiecare mana, cu capul ridicat si cu acea privire a lui, care parea sa vada ceva in departare."
Betty Jean Lifton, The King of Children, pag. 326   


Cum sa iubesti un copil

Janusz Korczak

· Iubeste copilul, nu doar pe al tau.
· Sa aratam respect ochilor stralucitori, fruntilor senine, entuziasmului tineretii. De ce ar trebui sa fie demni de respect doar ochii incercanati, fruntile incruntate si parul carunt?
· Cerem: sa dispara foametea, inghesuiala, frigul, intunericul, spaima.
· Copiii nu sunt oamenii de maine; ei sunt oameni si azi.
· Copilul nu este un bilet de loterie, marcat castigator.
· Nu sunt mai multi nebuni printre copii decat printre adulti.
· Nu trebuie sa ne asteptam la copii perfecti.
· Cine ii cere parerea sau aprobarea unui copil?
· Cu trecerea anilor, diferenta dintre cererile adultului si nevoile copilului creste.
· Respecta-i secretele!
· Copilul nu are voie sa minta, sa fure, sa dezamageasca.
· Oricine are dreptul la proprietate, indiferent cat de mica sau lipsita de valoare ar fi aceasta.
· Este un noroc al omenirii ca nu-i putem determina pe copii sa actioneze impotriva bunului lor simt si al umanitatii.
· Trebuie sa punem capat despotismului.
· Noi suntem judecatorii actiunilor, gandurilor si convingerilor copiilor. Stiu ca un Tribunal al copiilor este necesar si in viitor va exista in fiecare scoala si institutie pentru copii.

· Copilul delicvent este totusi un copil.

Surse: colectia BNRM, http://efnord.eforie.ro/web-holocaust/korczak.htmIngmar Bergman, marele cineast şi om de teatru suedez, ar fi implinit 100 de ani (14 iulie 1918 – 30 iulie 2007). Regizor de profundă originalitate stilistică, Bergman a făcut din creaţia sa o meditaţie patetică asupra vieţii şi morţii, a binelui şi răului. Soluţia de neliniştea intrebărilor fără răspuns pare a fi bucuria trecătoare a dragostei (Noaptea saltimbancilor,  A şaptea pecete, premuil special al juriului, Cannes, 1956; Fragii sălbatici, Ursul de aur, Berlin, 1957, Izvorul fecioarei, premiul Oscar pentru film străin, 1959; Prin oglindă, premiul Oscar pentru film străin, 1961; Fanny şi Alexander, premiul Oscar pentru film străin, 1982, ş.a.). Este caracterizat prin tehnică retrospecţiei şi a contrapunctului. Pentru întreaga sa operă Bergman a fost distins cu un premiu special al Festivalului de la Veneţia în 1983, cu Premiul European de Film Felix (1988), o mențiune specială cu ocazia celei de-a 50-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, cu titlul de Doctor honoris cauza al Universității din Stockholm și cu Legiunea de onoare a Franței. Autor de o scriere autobiografică - Lanterna magică, şi de mai multe scenarii de filme.
Sursa: Cartier Dicţionar Enciclopedic, 2003; Wikipedia
Axis. Dossiers. Volume 2. - Paris, 1993JAMES ALDRIDGE - 100 DE ANI DE LA NAȘTEREPe 10 iulie se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui James Aldridge (1918-2015), romancier englez de origine australiană.
James Aldridge s-a născut în Australia. La vîrsta de 20 ani, 1938 s-a stabilit în Anglia ca ziarist și corespondent de presă. Este cunoscut prin romanele sale: Signed with Their Honour (O chestiune de onoare, 1942), The Sea Eagle (Vulturul de mare, 1944), precum și a volumului de nuvele Of Many Men (Despre oameni, 1946). Condamnarea fascismului, simpatia pentru mișcarea de rezistență a partizanilor din Grecia și Italia formează tematica acestor romane.
The Diplomat (1949) - este cel mai cunoscut roman al său.
Romanele sale au fost publicate în întreaga lume. James Aldridge fost autorul a peste 30 de cărți de ficțiune, inclusiv romane de război,  aventuri și cărți pentru copii.
«Никогда не знаешь на что ты способен, пока не попробуешь».
10 июля 2018 исполняется 100 лет со дня рождения английского писателя и общественного деятеля, автора «Последнего дюйма» Джеймса Олдриджа.

Джеймс Олдридж родился в Австралии. Учился в мельбурнском коммерческом колледже. В 1938 году переехал в Англию. Во время Второй мировой войны работал журналистом и военным корреспондентом.
Работа журналиста и военного корреспондента, побывавшего на многих фронтах 2-й мировой войны в 1939 – 1945 годах, стала для Олдриджа. школой жизненного опыта и мастерства. Его художественные репортажи – «Песня о Кавказе» (1942), романы – «Дело чести» (1942), «Морской орел» (1944), цикл новелл – книга «О многих людях» (1946) отразили героизм народного Сопротивления и те перемены, которые повлекла за собой всемирно-историческая победа над фашизмом.
Начиная с 1940-х годов написал ряд прозаических произведений, в частности роман «Дипломат» (1949), «Охотник» (1950), «Герои пустынных горизонтов» (1954), «Не хочу, чтобы он умирал» (1957), «Последний изгнанник» (1961). Писатель долго жил в Каире, которому посвятил книгу «Каир. Биография города» (1969).
Главная тема творчества Олдриджа – мужество человека, который умеет подчинять себе обстоятельства, побеждать в самых неблагоприятных условиях. На его первые романы повлияло творчество Хемингуэя. Сильные, волевые герои американского писателя были близки Олдриджу, а скупая, лаконичная манера письма, выработанная им как военным корреспондентом во время Второй мировой войны, невольно роднила со схожей манерой Хемингуэя.
Через все творчество Олдриджа проходит тема Советского Союза. Он ясно видит сложный процесс острой идеологической борьбы между миром капитализма и социализма, отзывающийся в сознании людей – дилогия «Сын земли чужой» (1962), «Опасная игра» (1966). О разнообразии творческих интересов свидетельствует книга «Каир», цикл австралийских новелл – «Мальчик с лесного берега», «Победа мальчика с лесного берега», «Папина сорока» и другие, повесть «Мой брат Том» (1966), сборник рассказов разных лет «Золото и песок» (1960), включающий и «Последний дюйм» (русский перевод 1959, одноименный советский фильм, 1959), «Акулью клетку» и другие. Романы Олдриджа тяготеют к жанру героической эпопеи, они реалистически отражают и сложный путь личности к новым горизонтам, и трагедию индивидуалиста, утратившего их.
Писатель поддерживал хорошие отношения с СССР, что, возможно, стало одной из причин его относительно скромной репутации в западном мире. Произведения Олдриджа постоянно переводились на русский и печатались в СССР.

В 1972 году стал лауреатом Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В том же году был награждён Золотой медалью Международной организации журналистов.

23 февраля 2015 писатель умер в возрасте 96 лет.

                                       

                                   
                      
                      «...dar totul în viaţă este un lanţ de lucruri mici».

Franz Kafka - 135 de ani de la naşterePe 3 iulie se împlinesc 135 de ani de la nașterea lui Franz Kafka (3 iulie 1883 – 3 iunie 1924), reprezentant remarcabil al prozei moderne, care a exercitat o influență semnificativă asupra literaturii universale din secolul XX. Niciun scriitor nu a sondat atât de profund trauma şi nevroza secolului al XX-lea aşa cum a făcut-o Franz Kafka.

Operele sale se caracterizează printr-o viziune halucinantă, grotescă, tragicomică asupra realității, caracteristică expresionismului și suprarealismului. Narațiunea evoluează de multe ori labirintic și fragmentar, iar temele abordate sunt alienarea, brutalitatea fizică și psihologică, conflictul oedipal dintre tată și fiu, complexitatea absurdă a birocrației și imposibilitatea omului de a înțelege sensul propriei existențe. Printre cele mai importante creații kafkiene se numără romanele Procesul, Castelul şi America, nuvela Metamorfoza, povestirile Verdictul, Colonia penitenciară, Un artist al foamei, Un medic de ţară şi Marele zid chinezesc.

Franz Kafka s-a născut în Praga, capitala Regatului Boemiei (astăzî Republica Cehă) în timpul Imperiului Austro-Ungar, într-o familie de evrei aşkenazi, fiu al comerciantului Hermann Kafka și al Juliei Kafka (Löwy). Limba lui maternă, în care a și scris mai târziu, a fost germana, vorbită nativ în acea vreme de mai puțin de o cincime din populația orașului. Kafka a mai învățat de-a lungul vieții ceha, franceza, italiana și ebraica. După absolvirea liceului german, a studiat dreptul, și-a luat doctoratul, a lucrat un an la tribunalul din orașul natal, apoi la o întreprindere italiană și în final ca avocat la compania de asigurări Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen (1908-1922). A părăsit rareori Praga, a călătorit în Italia, Germania, Franţa şi Elveţia și a vizitat orașul Arad. A frecventat până către sfârșitul vieții un „cerc strâmt” de literați praghezi. Cei mai apropiați prieteni i-au fost sora sa Ottla, scriitorul Max Brod și actorul evreu Ițhak Löwy.

În 1909, Kafka a debutat literar cu o colecție de opt schițe (Contemplare), publicate în revista literară Hyperion din München. A întreținut, între 1912 și 1917, o corespondență asiduă cu Felice Bauer, cea care i-a fost de două ori logodnică, iar apoi, începând cu 1920, a corespondat cu Milena Jesenska, o cunoscută scriitoare cehă, care i-a tradus înceheşte câteva povestiri. În ciuda numeroaselor sale iubiri și pentru a se dedica scrisului, Kafka a rămas toată viața celibatar, la fel ca multe din personajele sale. A avut o fire hipersensibilă și a suferit din cauza anxietăţii social, a insomniei, ipohondriei şi depresiei. A fost un iubitor al naturii și al activităților în aer liber, iar interesul său pentru cultura evreilor răsăriteni a început să se manifeste în 1911, când a descoperit teatrul idiş. Către sfârșitul vieții a îmbrățișat și unele idei sioniste.

Primele simptome ale tuberculozei lui Kafka au apărut în 1917, dar el a refuzat să se trateze într-un sanatoriu. Starea sănătății i s-a agravat și, începând cu 1922, nu a mai putut lucra. În ultimele luni ale vieții, a fost internat în sanatoriul din Kierling, lângă Viena. A murit la 3 iunie 1924 în brațele prietenului său, doctorul Robert Klopstock, și ale ultimei sale iubite, Dora Diamant. Post-mortem, opera sa literară, rămasă în cea mai mare parte inedită, a fost publicată de Max Brod, prietenul și legatarul său testamentar, cel care a refuzat să ducă la îndeplinire rugămintea lui Kafka de a arde manuscrisele.

Franz Kafka a influențat scriitori precum Jorge Luis Borges, Albert Camus, Jean-Paul Sartre sau Gabriel Garcia Marquez.. Publicul german l-a descoperit abia după episodul nayist, iar Cehia după relaxarea cenzurii comuniste din anii 60. În multe limbi, cuvântul „kafkian” a ajuns să descrie o situație absurdă, coșmarescă și suprarealistă.
(Sursa: Wikipedia)


004 002

008009005


Cu prilejul aniversării marelui scriitor austriac, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ambasada Austriei la Chișinău, Forumul Cultural Austriac București, a organizat Conferința internațională cu genericul „2018 – ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL: MULTICULTURALISMUL ȘI TRADIȚIA AUSTRIEI”.

„La 135 de ani de la naştere, opera lui Kafka rămâne valoroasă din punct de vedere literar, dar şi în calitate de document istoric extrem de important pentru a înţelege reformele ce au avut loc în Austria până la primul război mondial, schimbările ce  au intervenit în perioada interbelică”, a afirmat Thomas Kloiber, directorul Forumului Cultural Austriac.

„Este o activitate importantă, interesantă, se axează pe subiecte de mare actualitate: 100 de ani de la destrămarea Imperiului Habsburgic, dinastie monarhică cu o tradiţie de patru secole, care a influenţat evoluţia evenimentelor istorice pe întreg  continentul european. Un reprezentat ilustru al acestei epoci, care poate fi comparat doar cu Shakespeare, a fost Franz Kafka”, a spus ambasadoarea Austriei în Moldova, Christine Freilinger.  

20180612_115415

Conferința a avut drept scop informarea comunității privind evenimentul istoric, accentuând în acest context rolul și importanța studierii moștenirii culturale a Imperiului Habsburgic, al patrimoniului cultural/documentar austriac, prezent în Republica Moldova. Au fost abordate și aspectele ce țin de creația lui Franz Kafka (în contextul consemnării a 135 de ani de la naștere), prezențele documentare ale operei acestuia în colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova şi altor biblioteci și instituții de cultură din ţară.

La conferința au participat cercetători din Republica Moldova, Austria şi Federaţia Rusă, istorici, culturologi, scriitori și critici literari, specialişti în filologie germană, biblioteconomiști.  Participanții au fost onorați de prezența reprezentanților oficiali ai Ambasadei Austriei la Chișinău, Forumului Cultural Austriac București, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Oaspeţi de onoare a conferinţei au fost Dr. Johannes Feichtinger, colaborator ştiinţific al Academiei Austriece de Ştiinţe şi Dr. Manfred Müller, Preşedintele Societăţii Austriece Franz Kafka.

afisKafka20180612_113909 IMG_3812


Au fost prezentate următoarele comunicări:

Dr. Johannes Feichtinger, colaborator științific al Academiei Austriece de Științe (ÖAW). Habsburgs Modell einer plurikulturellen Gesellschaft. Österreichs spezifischer Beitrag für das europäische Kulturerbe. (Modelul habsburgic al unei societăți pluriculturale. Contribuția specifică a Austriei la patrimoniul cultural european).
Dr. Lilia Zabolotnaia, Muzeul Naţional de Istorie al Republicii Moldova. Problema identității național-confesionale în spațiul post-habsburgic.
Dr. Veaceslav Stepanov, Universitatea de Stat din Oriol. Русины фронтира двух империй в описаниях авторов второй половины XIX - начала XX вв.
Veronica Cosovan, BNRM. Cartea românească tipărită pe teritoriul imperiului Austriac. Din colecţiile de patrimoniu ale  Bibliotecii Naționale.
Olga Garusova, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM. Клуб Вицентия Фукса в социо-культурном пространстве Кишинева 1820-х гг.
Elina Bolgarina, BNRM. Генрих фон Лонский, архитектор старого Кишинева.
Dr. Manfred Müller, Președintele Societății Austriece Franz Kafka. Franz Kafka: seine zentralen Werke, seine Zeitgenossen und sein historisch-sozialer Kontext (Franz Kafka: operele sale centrale, contemporanii săi și contextul său istorico-social)
Olga Sivac, Biblioteca „I.Mangher”, Chişinău. Еврейский код мироощущения Ф. Кафки, эхом отозвавшийся в творчестве еврейских писателей Восточной Галиции.
Ivan Pilchin, Universitatea de Stat din Moldova. Receptarea operei lui Franz Kafka în literatura română din Republica Moldova.

20180612_110513 IMG_3823

Forumul Cultural Austriac Bucureşti a pregătit pentru eveniment o expoziţie impresionantă de 10 banere, cu denumirea „(Ne)-liniștea dinaintea furtunii/Bewegte Ruhe vor dem Sturm”, despre starea de lucruri în Imperiul Habsburg înante de Primul Război Mondial.

IMG_3822IMG_3821În cadrul conferinţei s-au desfăşurat şi expoziţii, aranjate de Biblioteca Naţională: „Franz Kafka – 135 ani de la naştere” şi „Cartea românească în împeriul Austriac”.           

0612181333a_HDR

Фото0321 Фото0300

Фото0318 Фото0306

Фото0303 012013


011 010 007

003 006Franz Kafka expo

GEORGE ORWELL – 115 ANI DE LA NAȘTEREPe data de 25 iunie s-au împlinit 115 ani de la naşterea lui George Orwell (1903-1950), scriitor, comentator al radio BBC, editorialist și reporter. George Orwell este unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai literaturii politice din secolul XX.

George Orwell (pseudonimul literar și jurnalistic al lui Eric Arthur Blair) (n. 25 iunie 1903, India — d. 21 ianuarie 1950, Londra) a fost un scriitor englez, comentator al radio BBC, editorialist și reporter. El a luptat ca voluntar în Războiul Civil din Spania de partea comuniștilor. A scris romane, eseuri și critică literară.

George Orwell este autorul a două faimoase romane satiră în care atacă totalitarismul:
„Ferma Animalelor” (1945) și „O mie nouă sute optzeci și patru” (1949).

200 201


Eric Arthur Blair s-a născut la data de 25 iunie 1903, în orașul Motihari, capitala statului Bihar din India de astăzi (fosta provincie Bengal în timpurile colonialismului britanic din India), fiind al doilea copil al lui Richard Walmesley Blair (un funcționar din administrația engleză din India - în domeniul opiului) și al soției sale, Ida Mabel Limonzin, fiica unui comerciant de ceai. În anul 1904 s-a mutat împreună cu mama și sora lui în Anglia, studiind în perioada 1917 - 1921 la Colegiul Eton, o foarte bună universitate engleză, și publicând în diferite reviste ale colegiului. La un an după absolvire s-a angajat în cadrul Poliției Imperiale Indiene (în Birmania), perioadă pe care o va povesti în romanul „Zile birmaneze” (1934). După ce a lucrat în Franța având profesii foarte diferite, s-a întors în Anglia și a deschis un magazin sătesc. Sub pseudonimul George Orwell, a scris articole pentru ziare și apoi, în prima sa carte „Fluierând a pagubă prin Paris și Londra” (”Down and Out in Paris and London”) (1933), și-a descris experiența de scriitor de stânga. Aceasta este o relatare emoționantă și mai ales comică a celor câțiva ani de sărăcie autoimpusă pe care i-a trăit după ce s-a întors în Europa.
A scris apoi alte trei romane, „Zile birmaneze” (Burmese Days, 1934), „Fiica unui cleric” (”A Clergyman's Daughter”, 1935) și ”Keep the Aspidistra Flying” (1936).
În anul 1936 lui Orwell i s-a comandat de către Victor Gollancz un documentar asupra șomajului din Nordul Angliei pentru editura engleză Left Book Club. „Drumul către Wigan Pier” (”The Road to Wigan Pier”), o proză de tip reportaj despre viața la limita sărăciei a minerilor dintr-un orășel din Lancashire, l-a consacrat pe Orwell drept unul dintre cei mai mari reporteri și scriitori din Marea Britanie. Ca tendințe politice, Orwell a manifestat în permanență o simpatie față de cei de centru-stânga, fără a îmbrățișa însă ideologia comunistă, pe care o și critică într-o formă cât se poate de radicală în fabula politică Ferma animalelor și în romanul O mie nouă sute optzeci și patru.


202 203 204


205206207


208 209 210
    

Războiul din Spania:
Orwell, un socialist convins, a plecat în Spania în decembrie 1936 ca să devină corespondent de război în timpul Războiului Civil Spaniol. S-a alăturat însă ca voluntar Diviziei Lenin din Barcelona, unitate condusă de Partidul Muncitorilor de Unitate Marxistă (Partido Obrero de Unificación Marxista - POUM). În ianuarie 1937 Orwell, care avea grad de caporal, a fost trimis să ia parte la ofensiva din Aragon. În luna următoare a fost mutat la Huesca. După 115 zile petrecute în linia întâi a primit permisiunea să plece și s-a întors la Barcelona. Aici a fost martor la Revolta din mai. Orwell s-a întors la Huesca pe 12 mai 1937. Avansat la gradul de locotenent secund avea sub comandă un pluton de 30 de oameni. A fost împușcat în gât de un trăgător izolat și a fost temporar paralizat pe partea stângă și și-a pierdut vocea. În spital a aflat că POUM, partidul din care făcea parte, a fost considerat ca o facțiunea troțkistă și a fost declarat ilegal. Aflat în pericol de moarte, Orwell a reușit să fugă în Franța cu ajutorul consulului englez din Barcelona.
La întoarcerea sa în Anglia, Orwell și-a descris experiențele din timpul Războiului Civil în „Omagiu Cataloniei” (”Homage to Catalonia”, 1938). În această carte a încercat să spulbere miturile propagandei diseminată de ziarele britanice, între care cele mai implicate erau ziarele de extremă dreapta și cele de extremă stânga, precum Daily Worker, un ziar controlat de Partidul Comunist din Marea Britanie. Cartea, deși era remarcabil scrisă, s-a vândut doar în 1.500 de exemplare în următorii 12 ani. Orwell a mai publicat un roman, „O gură de aer” (”Coming up for Air”), în 1939. În august 1941 Orwell a început să lucreze pentru Eastern Service of the British Broadcasting Corporation (B.B.C.). Sarcina principală consta în a scrie editorialul unei emisiuni radiofonice în care să comenteze evenimente din cel de-al Doilea Război Mondial. Comentariile sale au fost difuzate mai apoi din 1941 până în 1943 în India. În aceeași perioadă Orwell a lucrat și pentru ziarul ”The Observer”.
În anul 1943, Aneurin Bevan, editorul ziarului socialist Tribune, l-a recrutat pe Orwell ca director editorial, având sarcina de a scrie un editorial săptămânal, intitulat Cum îmi place (As I Please). Stilul său lucid și clar l-a transformat într-un jurnalist de campanie imbatabil, iar polemicile din această epocă conțin pagini de mare talent jurnalistic.


211 212 213


Ferma animalelor:
Cartea următoare a lui Orwell, Ferma animalelor, era o satiră sub forma unei fabule a revoluției comuniste din Rusia. Cartea, puternic influențată de experiențele sale din timpul Războiului Civil Spaniol, e o satiră a stalinismului și a revoluției roșii. Pentru că Rusia era aliata Marii Britanii, lui Orwell i-a fost destul de greu să publice o asemenea carte. Cartea i-a supărat pe foarte mulți prieteni cu convingeri de stânga, inclusiv pe fostul său editor, Victor Gollancz, care i-a respins-o. Publicată în 1945, Ferma animalelor a ajuns în scurt timp una din cele mai populare cărți din Marea Britanie.


214215216217O mie nouă sute optzeci și patru:
O mie nouă sute optzeci și patru, ultima carte scrisă de Orwell, a fost influențată de sănătatea sa în declin și de deziluziile politice față de guvernul laburist care a venit la putere, ales cu o largă majoritate în alegerile generale din 1945, dar care era departe de propriile sale idei și viziuni despre socialism. În anul 1945 Orwell a recenzat romanul anti-Utopic (distopic) Noi de Evgheni Zamiatin pentru gazeta Tribune. Cartea autorului rus avea să-i inspire romanul său propriu, O mie nouă sute optzeci și patru. Publicată în 1949, cartea era o meditație asupra destinului tiraniei în viitor. Ea a avut un efect foarte puternic și numeroase formule și cuvinte au intrat în vocabularul de zi cu zi. George Orwell a murit la data de 21 ianuarie 1950, la Londra, din cauza tuberculozei. Postum a fost publicat și jurnalul intim al autorului, care poate fi citit pe un blog, pe Internet și care a fost recent tradus în limba română.


218 219 220


221 222 223                              

Pe 16 iunie 1313 s-a născut marele poet și cărturar italian Giovanni Boccaccio, celebru ca autor al poveștilor Decameronului. Împreună cu Francesco Petrarca a pus bazele umanismului renascenist și a ridicat literatura vernaculară la înălțimea și statutul clasicilor antici.

Giovanni Boccaccio sa născut în 1313 , în iunie sau iulie (16 iunie?), la Florența, în familia unui comerciant local și a unei franceze. Giovanni însuși se numește Boccaccio da Certaldo - prin numele zonei din care provine familia sa.
Undeva în 1330 sa mutat la Napoli, a studiat înțelepciunea comerciantului (la cererea tatălui său), dar, fără a-și arăta abilități, începe să practice legea canonică. Dar Boccaccio nu a devenit avocat, singura pasiune a lui a fost poezia, la care a avut ocazia să se dedice numai mult mai târziu, după moartea tatălui său din 1348.
A trăi în Napoli, Boccaccio devine parte a împrejurimilor regelui Robert de Anjou. Pentru această perioadă este necesară formarea sa ca poet și umanist. Prietenii lui erau oameni de știință, oameni educați, oameni influenți. Giovanni a început să citească autorii vechi, iar mediul în sine a contribuit în mare măsură la extinderea ideilor sale despre lume. Este cu Napoli o perioadă destul de mare a biografiei sale creative. În cinstea muzei sale, care în versetul numit Fiametta, el a scris un mare număr de poezii; În plus, au fost create poeziile "Hunt of Diana", "Thezeid", "Philostrato", precum și romanul prozei, care au avut o mare importanță pentru dezvoltarea literaturii italiene noi.
În 1340, tatăl, care până la acea vreme a dat faliment, a cerut returnarea lui Boccaccio Florenței, deși el, ca și mai înainte, a fost indiferent la comerț. Treptat, umanistul a început să participe la viața politică și publică a orașului. În 1341, în viața lui a existat o prietenie pe care a purtat-o ​​toată viața - cu Francesco Petrarch. Datorită acestor relații, Boccaccio a început să se trăiască mai mult în serios și la viață. Printre locuitorii orașului, el a avut o mare influență, de multe ori a fost însărcinat, în numele Republicii Florente, de misiuni diplomatice. Boccaccio a dedicat multă energie lucrului de iluminare, a stârnit interes pentru antichitate, știință și a redactat personal manuscrise vechi.
În anii 1350-1353. Boccaccio a scris principala lucrare a vieții sale, l-a proslăvit în secole, "Decameron" - o sută de povestiri înaintea timpului lor, creând o panoramă vie a vieții italiene, pătrunsă de idei umaniste, pline de umor plin de viață. Succesul său a fost pur și simplu copleșitor, iar în diferite țări, limbile în care a fost tradusă imediat.
În 1363, Giovanni a părăsit Florența și sa așezat într-o mică unitate din Certaldo, complet scufundată în creativitate. În timp ce el nu a fost lovit de o boală gravă, el citește prelegeri publice despre "Comedie divină".
Un mare șoc pentru Boccaccio a fost anunțul despre moartea prietenului său Petrarch, el a supraviețuit unui prieten pentru puțin mai mult de un an și jumătate.
La 21 decembrie 1375, inima unui mare umanist, unul dintre cei mai educați din Italia, a încetat.

 

                                                                 
                               
Vă prezentăm, în mai multe detalii, ediția "Contes de Boccace" / traduction de Sabatier de Castres. -
Paris, Garnier-Freres, Libraries-Editeurs,1876

 

                      

          

La 13 iunie s-au împlinit 130 de ani de la nașterea lui Fernando Pessoa (1888-1935), reprezentant al modernismului lusitan, unul dintre cei mai importanți poeți portughezi din toate timpurile, valoarea lui fiind comparată cu cel al lui Camões. Criticul american Harold Blood, în cartea sa The Western Canon (Canoanele vestului), afirma despre Pessoa că, alături de Pablo Neruda, este cel mai reprezentativ poet al secolului XX. Așa cum spune și Octavio Paz, poetul nu are biografie. Biografia lui este opera. Secretul lui, de altfel, e scris chiar în numele pe care-l poartă: Pessoa înseamnă „persoană” în portugheză și vine de la persona, masca poeților romani. Povestea sa s-ar putea reduce la irealitatea vieții lui cotidiene și realitatea ficțiunilor lui. Aceste ficțiuni sunt poeții Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis și, mai ales, Fernando Pessoa însuși.

Născut în 1888 la Lisabona, îşi petrece copilăria în Africa de Sud, la Durban, unde tatăl său vitreg fusese numit consul al Portugaliei. Aici viitorul scriitor şi-a făcut studiile şi a învăţat engleza, una dintre limbile în care a scris ulterior. În 1905 se întoarce la Lisabona, pe care n-o va mai părăsi niciodată, şi se înscrie la Curso Superior de Letras la Universidade de Lisboa, abandonându-şi studiile după un an. Începe să frecventeze cercurile literare avangardiste. Publică cu regularitate articole în revistele literare portugheze (Orpheu, Portugal Futurista, Contemporânea, Athena), dar în timpul vieţii, în afară de acestea, i-au apărut semnate cu numele propriu doar câteva volume: Antinous (1918), 35 Sonnets (1918), O Banqueiro Anarquista (1922), English Poems I-II şi English Poems III (1922), Messagem (1934). La moartea scriitorului s-a găsit însă un cufăr cu 27 543 de texte rămase în manuscris. Cea mai mare parte a operei sale a fost semnată cu diverse heteronime, cărora Pessoa le-a creat personalităţi şi biografii distincte. Printre cele mai cunoscute se numără Alberto Caeiro - poetul naturii, Ricardo Reis - epicureicul, Álvaro de Campos - modernistul şi, probabil cel mai cunoscut dintre ei, Bernardo Soares, căruia Pessoa i-a atribuit scrierea Cărţii neliniştirii (Livro do Desassossego, a cărei primă ediţie a apărut în 1982). Pessoa moare în 1935, an în care, pentru criticii literari şi pentru cititori, se naşte „cazul Pessoa“.

003(2)1(1)002(1)
1 0161 0171 015

1 001 005(1)
  004(1)          


C уверенностью можно утверждать, что самым знаменитым португальским поэтом — не после Луиса Камоэнса (1524 — 1580), но наравне с ним — является Фернандо Пессоа (1888 — 1935), который был исключительно сложной творческой личностью и оставил после себя колоссальное неопубликованное наследие.
Лишь отдельные произведения были изданы при жизни поэта, и только одна книга («Послание») получила признание. Однако после смерти Пессоа начались исследования его творчества с участием филологов, философов и социологов многих стран. Ведется работа по восстановлению отдельных произведений (используя фрагменты рукописей), результатом чего порой является издание новых книг.
Постоянно идет уточнение авторства произведений Пессоа. Определить, какому из гетеронимов, то есть масок великого поэта, или ему самому принадлежит авторство — бывает достаточно трудно.
Таким образом, одной из причин сложности исследования творчества Пессоа является его склонность к мистификации.
Примером стал так называемый «триумфальный день Фернандо Пессоа» 8 марта 1914 года, когда он, по его собственным словам, написал в состоянии экстаза более тридцати стихотворений от лица гетеронима Альберту Каэйру, шесть стихотворений из цикла «Косой дождь» и «Триумфальную оду» от лица гетеронима Алвару де Кампуша. В статье «Триумфальный день Фернандо Пессоа» я упоминаю о том, как в результате тщательного анализа рукописей профессор Лиссабонского университета Иву Каштру обнаружил, что такая работа могла занять у Пессоа не менее двух месяцев. Однако нет сомнения, что именно в этот день в голове поэта родился замысел, получивший столь плодотворное развитие.
В письмах друзьям Фернандо Пессоа неоднократно рассказывал о «множественности» своего характера, о тенденции выражать себя через выдуманные персонажи, которая начала проявляться еще в детстве. Некоторых персонажей, от имени которых он писал, Пессоа впоследствии назвал полу-гетеронимами (см. «Книгу непокоя» Фернандо Пессоа / Бернарду Суареша). Полу-гетеронимы отличаются от гетеронимов тем, что они по сути очень близки личности самого Пессоа.
Своими же главными гетеронимами Пессоа назвал Алберту Каэйру, Рикарду Рейша и Алвару де Кампуша. В известном письме Адолфу Казайш Монтейру от 13 января 1935 года он описал историю жизни каждого из них.
Алберту Каэйру с интереснейшей философией нового язычества, выраженной в его стихах, несмотря на полученное им весьма неполное образование, стал Учителем как для самого Пессоа, так и для Рейша и Кампуша. Фернандо Пессоа писал о себе, что он не имеет собственной личности, что она умерла, породив гетеронимов, ставших более реальными, чем их автор. Себя же он называл медиумом, через которого его гетеронимы выражают свои чувства и мысли.
По словам современного португальского философа и эссеиста Эдуарду Лоуренсу, Пессоа создал «литературу-другую», его гетеронимы — это «персонажи-другие», а он выступает в качестве драматурга, создавая «драму в лицах». Лоуренсу считает, что гетеронимы Пессоа есть нечто большее, чем просто выдуманные литераторы.

Алвару де Кампуш. Alter ego Фернандо Пессоа (1888-1935) // Новый мир. - 2016. - № 8.

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2016/8/stihotvoreniya.html

1 0061 007
1 005
Poet, prozator, dramaturg, Federico García Lorca (5 iunie 1898 - 19 august 1936) este una dintre marile figuri ale literaturii spaniole, vocea poetică a civilizației hispanice. “Federico are chei pentru toate misterele frumuseții” (Vasile Nicolescu).

Cu ocazia aniversării a 120 de ani de la nașterea marelui poet, serviciul Literaturile lumii al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a organizat expoziția de carte. În cadrul expoziţiei vă propunem să faceţi cunoştinţă cu creația lui García Lorca, monografii biografice, antologii, lucrări de critică și de istorie a literaturii spaniole. Sunt expuse toate cele mai importante opere poetice și dramatice ale scriitorului în limba spaniolă.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 5 iunie – 5 iulie 2018.

001 002(1) 003(2)

Federico García Lorca s-a născut la 5 iunie 1898, în localitatea Fuente Vaqueros din Andaluzia. Rapsodul ținutului natal andaluzian și al orașului Granada, unde și-a făcut studiile, va crea primul său volum de versuri – Carte de poeme (1921) – evocare a copilăriei și adolescenței pe un fundal rustic, apropiat de edenul biblic.

Din 1917 tânărul Federico urmează la Granada cursuri de drept, filosofie și litere, fiind totodată pasionat de muzică. Ulterior, va culege vechi cântece populare, pe care le va armoniza împreună cu profesorul său de muzică, Manuel de Falla.
Își continua studiile la Madrid, unde întră în mediul artiștilor, cunoscând astfel de personalități ca marele pictor suprarealist Salvador Dali, regizorul Luis Bunuel, poetul Rafael Alberti, viitorul laureat al Premiului Nobel Juan Ramon Jimenes.
García Lorca este considerat un reprezentant de vază al Generației de la 1927, care își fixase drept țel literar reînnoirea liricii spaniole.
Ciclul liric Poemul cântecului bătrânesc îl consacră pe García Lorca ca poet al sufletului andaluz și trubadur al poporului spaniol. Pe lângă bucuriile vieții, se furișează moartea, “o rană care nu se tămăduiește niciodată”, devenind în creațiile ulterioare tema esențială: Întâile cântece, Cântece, Romancero țigan etc. Călătorește în Statele Unite ale Americii (1929-1930), unde scrie volumul Poetul la New York.
După 1930 scrie ultimul său volum liric, Divanul lui Tamarit (1936), consacrându-se teatrului și propunându-și să aducă un suflu nou în dramaturgia spaniolă: Pantofăreasă năzdrăvană, Amorul lui don Perlimplin cu Belisa, în grădina acestuia, Peste cinci ani, Publicul, Yerma, Casa Bernardei Alba.  Comedi, farse, feerii sau drame, piesele încearcă să dezvăluie tainele ființei umane – instinctele și pasiunile ei ascunse.

În 1933, după proclamarea Republicii, García Lorca și Eduardo Ugarte pun bazele companiei teatrale La Barraca, un gen de teatru ambulant.  La câteva luni după începerea Războiului Civil, în iulie 1936, García Lorca a fost arestat de membrii formațiunii franchiste Guardia Civil, în timp ce își petrecea vacanța în casa părințelor săi. Poetul s-a stins din viață la 19 august 1936, în plină maturitate poetică, fiind ucis prin împușcare de falangiștii lui Franco. A fost aruncat în groapa comună din localitatea Viznar, alături de sute de compatrioți.

Federico García Lorca este poetul național al Spaniei, dar și un mare poet universal care reia eternele teme ale umanității: viața, iubirea și moartea. Poezia lorchiană a exercitat o influență semnificativă asupra liricii spaniole a secolului XX. Lirica lui García Lorca este una deosebită, cu fundament în creația populară valorificată într-o viziune modernistă. Este considerat și una dintre figurile de referință ale teatrului spaniol din secolul XX, creator al teatrului poetic.

Sursa: 100 de scriitori notori ai lumi : Viața. Activitatea. Opera. / alcăt.: Ala Bujor [et al.] – Chișinău : Editura Epigraf, 2006.

004(1) 005(1) 006(1)
010
1007(1)
009
008(1)

Profile

sova
libermundi
BNRM, Serviciul Literaturile lumii

Latest Month

August 2018
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Tags

Syndicate

RSS Atom

Flag Counter

Map
Powered by LiveJournal.com