sova

"Paroles" de Jacques PrévertLa secția Literaturile lumii a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, în cadrul Clubului ”Literaria”, a avut loc o mini-conferință sub genericul ”"Paroles" de Jacques Prévert”, dedicată marelui poet popular și scenarist francez Jacques PRÉVERT (4 februarie 1900 - 11 aprilie 1977). Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ambasada Franței în Republica Moldova și Universitatea Liberă Internațională a Moldovei (ULIM) și prilejuit de aniversarea a 120-lea de la nașterea lui Jacques Prévert și a 75 de ani de la apariția primului său volum de poezie ”Paroles” (1945).

Propunem atenției dvs. un set de colaje din cărțile lui Jacques Prévert prezente la expoziția de carte organizată cu ocazia acestui eveniment. Expoziția poate fi vizitată până pe data de 7 martie 2020.

sova

Artistul incomparabil. Anton Pavlovici Cehov – 160 de ani de la naștere
“Cehov este un artist incomparabil, da, da, absolut incomparabil… Un artist al vieții… Cehov a creat forme noi de scris, complet noi, după părerea mea, în intreaga lume, cum nu am mai întâlnit nicăieri…
Și nici nu poți să-l compari pe Cehov ca artist cu scriitorii ruși anteriori – cu Turgheniev, Dostoievski sau cu mine.
Cehov a impus o formă specifică, asemenea impresioniștilor.”
Lev TolstoiPe data de 29 ianuarie 2020 se împlinesc 160 de ani de la nașterea lui Anton Pavlovici CEHOV (29 ianuarie 1860 - 15 iulie 1904), celebrul scritor rus, un autor genial în proză scurtă și unul dintre cei mai importanți și influenți dramaturgi ai lumii, care a schimbat în mod fundamental teatrul ca mijloc de exprimare a unui concept deosebit de modern de experiență umană și posibilități sociale. A creat opera care au intrat în fondul de aur al literaturii universale. Atât în piesele, cât și în schițele și povestirile sale, Cehov a respins modelul standard al intrigii și prezentării personajelor cu o metodă mai subtilă de redare a forțelor conștientului și subconștientului care se luptă dincolo de aparențe.


Cu prilejul acestei aniversări vă prezentăm traducerile operelor lui Anton Pavlovici Cehov în limbile engleză, franceză, spaniolă, germană și bulgară din colecția Literaturile lumii a Bibliotecii Naționale. Aceasta este doar o mică parte din fondul general al Bibliotecii. Biblioteca Națională a Republicii Moldova dispune de cea mai mare și bogată colecție de operele lui Cehov în limba rusă și română din țara. Aici toți admiratori ai literaturii au posibilitatea de a răsfoi și citi numeroase cărți semnate de marele scritor rus, publicate pe parcursul secolului XX și începutul secolului XXI.

Vă așteptăm pe adresa: Chișinău, str. 31 August 78A, BNRM, blocul central.     


                
    

      

      

 
sova

Romancierul clasic german Theodor Fontane – 200 de ani de la naștere”Cu trecerea anilor am devenit mai tânăr...”
Theodor Fontane


Pe 30 decembrie se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Theodor FONTANE (1819-1898), scriitor german, povestitor sceptic și ironic, cel mai de seamă reprezentant al realismului în literatura germană din secolul XIX, unul dintre fondatorii romanului social german („Doamna Jenny Treibel”, „Stechlin”), cu excelente analize psihologice („Effi Briest” – considerată opera sa cea mai valoroasă). Theodor Fontane a aparținut grupării literar-artistice Tunnel über der Spree. Der Tunnel über der Spree a fost o societate literară germană cu sediul la Berlin, fondată la 3 decembrie 1827 de Moritz Gottlieb Saphir. Cea mai activă între 1840 și 1860, a dobândit 214 de membri și a influențat viața literară la Berlin mai mult de șaptezeci de ani.

Theodor Fontane a început lucru la primul său roman la vârsta de 57 de ani. Acest roman istoric ”Vor dem Sturm” (Înainte de furtună, 1878), a fost urmat de o serie de nuvele care explorează viața modernă a Germaniei din epoca sa. A fost maestru în literatură al lui Thomas Mann.

Vă prezentăm cărțile semnate de Theodor Fontane din colecția ”Literaturile lumii” a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova:

 


   

Vezi și : https://books.google.md/books?id=vDqTDwAAQBAJ&pg=PT114&lpg=PT114&dq=theodor+fontane+scriitor&source=bl&ots=R0UnXpo9YD&sig=ACfU3U3p0mtuNlYOc3ow9oKKhqS3JPNFOQ&hl=ro-MD&sa=X&ved=2ahUKEwj31vbgpt3mAhWP2aQKHQwlBE4Q6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=theodor%20fontane%20scriitor&f=false

Теодор Фонтане: исследователь загадочной прусской души

Аптекарь, журналист, театральный критик, поклонник Вальтера Скотта и старинных английских баллад, собиратель мифов и легенд Бранденбурга – и по совместительству большой писатель. В этом году Германия отмечает 200-летие со дня рождения Теодора Фонтане – главного реалиста немецкой литературы.
Путь Теодора Фонтане в большую литературу был невероятно длинным – гораздо длиннее, чем у подавляющего большинства его коллег и соотечественников. С легкой руки Томаса Манна за ним закрепилось прозвище "старик Фонтане". А все потому, что свой первый большой роман писатель издал в довольно преклонном по меркам эпохи возрасте – в 58 лет. Запоздалый старт, впрочем, не означает, что раньше в биографии Фонтане не происходило ничего интересного. Все как раз наоборот. К созданию своих главных творений он приступил уже опытным человеком, за плечами которого были поэтические эксперименты, журналистская карьера, военный плен и путешествия в разные концы Европы.


Предки Фонтане были французскими гугенотами, бежавшими из-за своих религиозных убеждений в Пруссию в конце XVII века. Будущий писатель родился в семье аптекаря, чуть не разорившегося из-за карточных долгов. Родители предполагали, что сын унаследует профессию отца. Фонтане не посмел перечить их воле и действительно выучился на фармацевта, но его мечты уже тогда занимала литература. В 20 лет он опубликовал новеллу "Братская любовь" ("Geschwisterliebe"), которая была художественно слабой.
На протяжении следующего десятилетия Фонтане совмещал работу аптекаря с написанием стихов и журналистских материалов. Он присоединился к берлинскому литературному обществу "Туннель через Шпрее" и познакомился со многими знаменитыми современниками. С 1844-го по 1845-й он служил в прусской армии, а по окончании службы отправился в свое первое путешествие в Англию. Эта поездка оказала на него огромное влияние. Фонтане познакомился с английскими и шотландскими народными балладами, которым тут же начал подражать в своих собственных поэтических сочинениях.

Буржуазно-революционное движение, захлестнувшее всю Европу в 1848 году, побудило его отказаться от отцовской профессии. Теперь основной доход ему приносила журналистика. Фонтане стал корреспондентом консервативной газеты Neue Preussische Zeitung. Работа ему не нравилась: идеологические принципы издания не совпадали с его убеждениями. "Я продался реакционным силам за тридцать сребреников в месяц, – жаловался он в письме другу. – В наши дни невозможно выжить, оставаясь честным человеком". Воспоминания об Англии (к концу 1850-х Фонтане даже успел там пожить) легли в основу нескольких очерков, посвященных английскому характеру, привычкам, а также народному фольклору и легендам. Столь подробное исследование чужой истории и чужого быта натолкнуло его на новую идею – стать немецким Вальтером Скоттом и описать уже не заморские территории, а свою родную землю. Свою Пруссию, свой Бранденбург.

В 1862 году начинается публикация монументального пятитомного труда Теодора Фонтане, получившего название "Странствия по марке Бранденбург" (Wanderungen durch die Mark Brandenburg). Это кропотливое, усердное и невероятно увлекательное описание истории и культурных традиций, природных красот и архитектурных достопримечательностей. Фонтане рассказывает о народах, населявших или населяющих эти земли, перечисляет аристократические семейства прошлого и настоящего, разбавляет хронику легендами и сказаниями. Выход "Странствий" совпал с важнейшим политическим и историческим процессом – объединением Германии вокруг Пруссии. Это вывело работы Фонтане далеко за рамки простых очерков любопытного путешественника и превратило их в культурную основу стремительно цементирующегося единства.

В 1870 году он окончательно распрощался с консервативной прессой и стал театральным критиком в либеральной Vossische Zeitung. Эту позицию он сохранял на протяжении почти двадцати лет. Во время Франко-прусской войны 1870-1871 гг. Фонтане в качестве журналиста отправился на поле боя, был взят плен и три месяца провел у французов. Результатом стала новая серия материалов – теперь уже о Франции. Тон ее был исключительно хвалебным, что не очень понравилось читателям. Это важная черта Фонтане: ему, уроженцу Пруссии, были совершенно чужды и прусский милитаризм, и мысли о национальном превосходстве. "Мы думаем, что владеем чем-то вроде "школьной монополии", – рассуждал он. – Среди немцев есть люди, полагающие, что по ту сторону германской границы не умеют ни читать, ни писать... Я со своей стороны всегда находил, что жители других цивилизованных стран, особенно западных, читают не хуже, а пишут гораздо лучше, чем мы. Так обстоит дело в Англии, Шотландии, Дании, а также и во Франции".

В конце 1870-х начинается самый плодотворный период творчества Теодора Фонтане. Он наконец пришел к публикации больших романов. Поначалу писатель, следуя за своим кумиром Вальтером Скоттом, обращался к исторической тематике. В романе "Перед бурей" он рассказывал об Освободительной войне немцев против наполеоновской оккупации, в новелле "Грета Минде" описал легенду о поджоге города Тангермюнде в XVII веке: по сюжету пожар раздувает доведенная до отчаяния, униженная женщина, у которой нет никаких шансов добиться справедливости.

Фонтане, главного представителя реализма в немецкой литературе XIX века, неслучайно сравнивают с Оноре де Бальзаком. Постепенно от исторического прошлого писатель перешел к современности, и мировую славу (уже посмертную) ему принес цикл "берлинских романов", в деталях воссоздающих портрет бисмарковской Германии. Этот портрет, как и у Бальзака с его буржуазным Парижем, получился не самым лестным. В романе "Эффи Брист" героиня, еще в юности выданная замуж за престарелого барона, гибнет из-за отчаянного желания мужа и родственников соблюсти давно отжившие "правила приличия". В повести "Шах фон Вутенов" офицер-дворянин кончает жизнь самоубийством, опасаясь насмешек однополчан.


К юбилею Теодора Фонтане в Германии подготовлена масштабная культурная программа- выставки, литературные чтения, тематические экскурсии, музыкальные концерты, фестивали, танцевальные перфомансы и кулинарные мастер-классы. Основное место действия – федеральная земля Бранденбург и город Нойруппин, где родился писатель.


https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/kultur/literatur/-/2204966

sova

ЖАН РАСИН — 380 ЛЕТ. «НА ВЫСОТЕ НЕДОСЯГАЕМОЙ».

   

"Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира."

О.Мандельштам
380 лет назад, 22 декабря 1639 года, был крещен Жан Расин (1639-1699) - один из величайших французских драматургов 17 века, наряду с Мольером и Корнелем, чьи пьесы - вершина европейского театра эпохи классицизма.
Художественное мироощущение Расина формировалось в то время, когда политическое сопротивление феодальной аристократии было подавлено и она превратилась в придворную знать, покорную воле монарха и лишённую созидательных жизненных целей.
Жан Расин вошел в литературу в эпоху, неблагоприятную для развития жанра трагедии. В середине XVII века и особенно в первой половине 1660-х годов трагедия переживала период временного кризиса. Именно в эту пору с особой силой раскрылся гений Мольера. Жанр комедии, хотя его по-прежнему считали «низким», занял ведущее место в искусстве. Трагедии Корнеля уже не пользуются прежней славой, а новые его произведения не поднимаются до уровня «Сида» и «Горация». Героическую трагедию Корнеля вытесняет так называемая «лирическая трагедия». В этой новой разновидности жанра нет места для больших, общенациональных проблем, для споров о формах государственного правления, нет и героических характеров. Центр тяжести переносится на проблемы личной жизни персонажей, на описание любви.

Collapse )


"Если Корнель показывает людей такими, как они должны быть, то Расин – такими, как они есть."
Ж. де Лабрюйер


Pe data de 22 decembrie 2019 se împlinesc 380 de ani de la nașterea lui Jean Racine  (22 decembrie 1639 - 21 aprilie 1699), părintele tragediei franceze. Poet dramatic, Jean Racine este o figură remarcabilă a clasicismului francez, cel mai mare autor tragic al vremii.Opera sa a marcat începutul teatrului național clasic și a câștigat același respect ca și lucrările lui Moliere și Corneille.
Numeroasele piese pe care le-a scris au atins un succes răsunător în teatru, până în momentul în care au devenit piese cheie pentru dezvoltarea expresiei artei. Cu aceasta, scriitorul a reușit să devină primul dramaturg care a trăit pe banii câștigați prin vânzarea operei sale.
Atenția la fiecare detaliu al operei sale, textul, expresivitatea actorilor care îi reprezentau lucrările și decorarea scenei erau atribute care l-au distins de restul dramaturgilor de atunci și l-au condus la succes.
Vă prezentăm operele lui Jean Racine din colecția “Literaturile lumii” a Bibliotecii Naționale RM.
Andromaca
După ce s-a despărțit definitiv de religia jansenistă, Jean Racine a scris Andrómaca în 1667. Această lucrare s-a ocupat de modul în care patru personaje au reușit între nebunie și dragoste nerecuperată.
Lucrarea a fost un succes răsunător, până în momentul în care a făcut din Racine una dintre principalele concursuri ale lui Pierre Corneille, un alt dramaturg important al vremii.Britanic
Problemele politice implicate în povestile tragice au avut loc între scrierile lui Racine cu Britanic . Publicat în 1669, când dramaturgul avea 31 de ani, complotul său se învârte în jurul împăratului roman Nero.
Prezența unei performanțe de balet în mijlocul operei și reflexia cu care personajele au ieșit din realitatea în care trăiesc, au transformat Britanicul într-o piesă inovatoare.Berenice
Scrisă în 1670, a fost o lucrare distribuită între cinci acte care a fost inspirată de o frază a unui istoric roman și a unui biograf care a trăit în anul 70 după Hristos. La fel ca Andromache, Berenice s-a apropiat de dragostea dintre doi oameni și de trădarea unuia dintre ei față de celălalt.


Bayezid
Ca și Berenice, Bayezid a fost o lucrare care conținea cinci acte. În ea a fost relatat un fapt de viață reală care a avut loc în Imperiul Otoman, în 1630.
Lucrarea a fost scrisă și publicată în 1672. Deși a avut o bună recepție de către public la momentul prezentării sale, succesul lui Bayezid nu a fost menținut în timp: este una dintre lucrările lui Jean Racine, cel puțin interpretat astăzi.Fedra
Una dintre numeroasele tragedii scrise de dramaturgul Phaedra a fost interpretată și publicată în anul 1677. Este inspirată de una dintre lucrările lui Euripides, unul dintre cei mai importanți poeți greci, și povestește despre Phaedra, o prințesă militară a Mitologia greacă.
 

Esther și Athalia
Au fost ultimele două tragedii pe care Racine le-a scris. Elaborarea sa a fost la cererea soției regelui Ludovic al XIV-lea, doamna de Maintenon.
Esther avea trei piese și a fost compusă pentru unii studenți; Atalia a fost scrisă după succesul lui Esther și a abordat simțul eticii și importanța religiei pentru ființa umană.
             

                             

"O tragedie nu trebuie neapărat să includă sânge şi moarte; este îndeajuns să fie străbătută de acea tristeţe maiestoasă care este esenţa tragediei."
                                                                                               Jean Racinesova

Rescrierea unor mituri celebre: Michel Tournier – 95 de ani de la naștere”Te-am adorat, iar tu mi-ai întors iubirea înmiit. Viață, îți mulțumesc!”
(Michel Tournier)


La 19 decembrie 2019 se împlinesc 95 de ani de la nașterea lui Michel TOURNIER (19 decembrie 1924 − 18 ianuarie 2016), scriitor francez, considerat unul dintre cei mai importanți romancieri francezi ai secolului XX, nominalizat la Premiul Nobel și câștigător al celui mai prestigios premiu literar francez, Premiul Goncourt în 1970.

Michel Edouard Tournier s-a născut la Paris într-o familie germanofilă. A fost un copil agitat și bolnăvicios, care n-a excelat la învățătură, nici ca elev și nici ca student, mai târziu. A studiat dreptul și filosofia la Sorbona sub călăuza a doi mari gânditori, filosoful Gaston Bachelard și etnologul Claude Lévi-Strauss, dar și la Universitatea din Tübingen, Germania.
S-a apucat de scris destul de târziu, după 40 de ani (și anume în 1967), când a câştigat Marele premiu pentru roman al Academiei Franceze cu debutul său, Vineri sau Limburile Pacificului (Vendredi ou les limbes du Pacifique), care a cunoscut un succes uriaș în Franța și, totodată, o spectaculoasă carieră internațională. Romanul reinterpreta povestea lui Robinson Crusoe, care nu mai apare investit cu o misiune civilizatoare ci, dimpotrivă, el este cel care învață de la „sălbaticul” Vineri secretele comuniunii cu natura. De altfel, caracteristică literaturii lui Tournier este rescrierea unor mituri celebre.

Așa se întâmplă și în următoarele două romane ale sale, Regele arinilor (Le Roi des aulnes, 1970) și Meteorii (Les Météores, 1975). Primul dintre ele obține premiul Goncourt și este, iarăși, un mare succes. După acest început fulminant, producția romanescă a lui Tournier se rărește, însă scriitorul publică mai multe volume de nuvele precum și eseuri, ce îmbină impresile de lectură cu rememorările autobiografice. În 2002 i-a apărut o carte cu titlul insolit Jurnal extim, un jurnal care, spre deosebire de cel intim, se voia deschis către exterior.

Deși s-a întâmplat să debuteze exact în perioada de culminație a curentului Noului Roman francez, scrierile sale sunt o anomalie față de predispozițiile epocii scriitoricești de la acea vreme, exaltată de noile reguli ale romanului teoretizate cel mai acerb de Alain Robbe Grillet. Tournier a declarat că nu-l interesează să revoluționeze forma romanului, așa cum intenționau contemporanii săi de atunci, ci, „prin cele mai tradiționale, conservatoare și certificate forme de scriere” (operele sale rămân astfel în paradigma clasică a treimii subiect – personaj – intrigă) să analizeze problematicile istorice, filosofice și sociologice ale timpului său. Tournier a fost influențat de mișcarea suprarealistă a anilor ’20, de existențialismul lui Sartre, de teatrul absurd al lui Ionescu sau Beckett prin anii ’50, dar și de operele lui André Gide.

Michel Tournier și-a scris în 1979 propriul necrolog în care spunea: „Dacă ar fi avut un mormânt, acesta este epitaful pe care și l-ar fi dorit îngravat: ‘Te-am adorat, iar tu mi-ai întors iubirea înmiit. Viață, îți mulțumesc!’” În ziua în care scriitorul s-a stins din viață în 2016, președintele Academiei Goncourt Bernard Pivot a scris pe Twitter: "De mâine nu voi mai putea răspunde Michel Tournier la întrebarea 'Care este cel mai mare romancier francez în viață?'" "Inimilor noastre îmbolnăvite de timp, opera de artă le aduce puțină veșnicie. Mulțumim, Michel Tournier, pentru această bucată de eternitate", a postat pe aceeași rețea de socializare Fleur Pellerin, ministrul Culturii al Franței.

https://hyperliteratura.ro/8-carti-michel-tournier/
http://suplimentuldecultura.ro/11035/michel-tournier-meseria-mea-este-sa-spun-povesti/
https://moldova.europalibera.org/a/27499955.html


Operele lui Michel Tournier din colecția Literaturile lumii a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova:Vineri sau Limburile Pacificului (Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967)
Reinterpretare a poveştii naufragiatului Robinson Crusoe, romanul lui Tournier îl prezintă pe acesta ca un quaker fanatic, care nu poate trăi în afara ordinii bine definite a societăţii vremii sale. Un om perfect integrat în sistemul din care face parte va fi aruncat pe insula botezată mai târziu Speranza, pentru a se confrunta cu adevăratul său coşmar: lumea a încetat să mai existe. Tournier pune accent tocmai pe acest aspect: omul obişnuit, gentilomul în declin, aruncat în afara lumii sale şi nevoit să reconstruiască societatea.

Regele Arinilor (Le Roi des aulnes, 1970)
Acţiunea romanului se petrece între anii 1939-1945. Sunt evocate amintirile lui Abel Tiffauges: la colegiul Saint Christophe de Beauvais îl întâlneşte pe Nestor, elev ciudat şi privilegiat, care îl ia sub aripa sa, însă acesta moare în ziua în care colegiul ia foc. Dar cum izbucneşte cel de al Doilea Război Mondial, va trece printr-o serie de întâmplări nefericite şi va ajunge prizonier într-un lagăr nazist.
Celebrări (Célébrations, 1999)
Cărticica de faţă celebrează bogăţia inepuizabilă a lumii. Modul de a păşi al patrupedelor – în buiestru sau în diagonală? – valoarea fundamentală a genunchiului, secretele plajei dezvăluite de reflux, hoinărelile nocturne ale aricilor, ura pe care arborii şi-o poartă unul altuia, precum şi figurile protectoare, Magii de la Răsărit, Moş Crăciun, Sfântul Cristofor, Ludovic cel Sfânt, şi mai ales femeile şi bărbaţii devoraţi de mass-media – Sacha Guitry, Lady Diana, Michael Jackson – şi, în sfârşit, prietenii care se află acum pe celălalt mal al fluviului şi care mă invită cu blândeţe să mă alătur lor, iată lucrurile despre care e vorba în aceste pagini.sova

Cu litere de foc: John Osborne – 90"Am totul în cap, e scris cu litere de foc lungi de un kilometru. Și nu o să fie plăcut de citit, nu o să fie un cules de crizanteme ca la nenea Woodsworth. O să fie citit cu foc și sânge, cu sângele meu."
(John Osborne)


Pe 12 decembrie se împlinesc 90 de ani de la nașterea lui John James OSBORNE (12 decembrie 1929 - 24 decembrie 1994), dramaturg, scenarist și actor englez.

Piesa lui de succes Look Back in Anger (Privește înapoi cu mânie, 1956) a fost un moment de răscruce pentru teatrul englez și marchează începutul epocii ”Tinerilor furioși”. În mare parte autobiografică, piesa lui John Osborne a trecut prin multe etape de existenţă. Revoluţionară şi hulită la momentul scrierii ei, a devenit apoi un succes răsunător, ale cărui ecouri se simt şi azi. Piesă a unei generații de tineri revoltați care observă că societatea nu le rezervase nici un loc în structura ei, este celebră pentru ideile cu tentă politică pe care le conține.

Priveşte înapoi cu mânie atrage regizori din lumea teatrală şi cinematografică, ispitind mai ales prin atât de diversele tipologii de personaje, prin apartenenţa la o lume parcă din ce în ce mai actuală chiar şi la mai bine de jumătate de secol de când a fost scrisă. Se spune despre John Osborne că este dramaturgul care a făcut din furie o artă.
Furia care, aşezată în contextul anilor 60-70, poate fi o formă de supravieţuire într-o lume a controverselor şi a conflictelor sociale. Pe scena zilelor noastre, furia redevine oglindă a societăţii, mânia se manifestă nu doar ca revoltă, dar şi ca identificare a tuturor neputinţelor umane, de la cele sufleteşti până la cele ce ţin de mentalitatea şi de comportamentul fiecărui individ în parte.

https://yorick.ro/tinerii-furiosi-de-astazi-si-teama-de-a-ti-mototoli-sufletul/
http://stiri.botosani.ro/stiri/actualitate/quotpriveste-inapoi-cu-maniequot-un-spectacol-care-zdruncina.html?refsrc=cornici
http://www.teatrulmihaieminescubt.ro/spectacole/priveste-inapoi-cu-manie
http://teatrale.blogspot.com/2010/03/priveste-inapoi-cu-manie-de-john.htmlsova

10 decembrie - Ceremonia de decernare a Premiilor NobelCapitala Suediei, Stockholm, găzduiește astăzi ceremonia oficială de înmânare a Premiilor Nobel și banchetul laureaților. Este o tradiție care se respectă cu sfințenie din 1901. Începând din 1926, ceremonia are loc la sala de concerte Stockholms Konserthus.

La ceremoniile din 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea fondatorului Premiului Alfred Nobel,  Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei le înmânează laureaților o Diplomă, o Medalie Nobel şi un document care confirmă recompensa financiară.
Fiecare Diplomă Nobel este o operă unică de artă creată de renumiți pictori şi caligrafi suedezi şi norvegieni. Medalia Premiului Nobel, concepută de sculptor norvegian Gustav Vigeland, este realizată din aur masiv şi reprezintă portretul lui Alfred Nobel.

Ceremonia este urmată de banchetul Nobel organizat în onoarea laureaţilor la Primăria din Stockholm, desfăşurat în Sala Albastră a Primăriei din 1934. Sunt invitate aproximativ 1300 de persoane, din care 250 de studenţi, iar festivităţile, organizate de Fundaţia Nobel, sunt în principal o celebrare academică orientată către ştiinţă şi literatură. Pe lângă laureaţi şi familiile lor, oaspeţi de onoare sunt regele Carl Gustaf al Suediei, regina Silvia şi alţi membri ai familiei regale a Suediei. La ceremonii participă şi membrii Guvernului şi ai Parlamentului Suediei, alături de învitaţi străini, personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii, dar şi invitaţi suedezi, persoane implicate în acordarea premiilor sau care au ajutat prin donaţii sau alte forme de sprijin activităţile Fundaţiei Nobel.
Ceremonia de înmânare a Premiilor începe la 16.30, iar banchetul Nobel, la 19.00, ora locală. În mod tradițional, premiul Nobel pentru pace va fi înmânat la Oslo, în Norvegia. Ceremoniile de decernare şi banchetele de la Stockholm şi Oslo sunt evenimente internaţionale majore, care captează atenţia opiniei publice şi a media internaţionale.
Anul acesta Academia Suedeză i-a desemnat pe poloneza Olga Tokarczuk şi pe austriacul Peter Handke câștigători ai Premiului Nobel pentru literatură pe 2018 şi 2019.


Nobel Lecture: Olga Tokarczuk, Nobel Prize in Literature 2018:Nobel Lecture: Peter Handke, Nobel Prize in Literature 2019:
Cărțile laureaților din colecția Literaturile lumii:
  

https://www.nobelprize.org/nobel-prize-award-ceremonies/

https://www.rfi.ro/diverse-116670-laureatii-nobel-vedetele-zilei-la-stockholm
sova

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ: ЛЕГЕНДА АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ«Никогда не поздно стать тем, кем тебе хочется быть»
Джордж Элиот


22 ноября 2019 литературный мир отмечает 200-летний юбилей Джордж Элиот (1819-1880), легенды классической английской прозы Викторианской эпохи.

Произведениям, подписанным мужским именем 'Джордж Элиот' (George Eliot), уже полтора века. Давно отошли в историю быт, уклад и традиции, на фоне которых разворачивается действие таких романов, как 'Миддлмарч', 'Сайлес Манер', 'Мельница на Флоссе', однако конкретность и узнаваемость деталей, психологическая точность характеров и отношений героев, а также мастерски выписанные картинки старой Англии привлекают к ним новые и новые поколения читателей. Мэри Эванс, в замужестве Кросс, была не единственной писательницей, предпочитавшей публиковать свои труды под мужским именем – достаточно вспомнить такое известное в литературе XXI века имя, как Жорж Занд. Однако такой тонкий знаток человеческих душ, как Чарльз Диккенс, не будучи знакомым с писательницей, сразу же догадался, что Джорджем Элиотом себя называет женщина.Мэри Энн (или Мэриэн) Эванс (Mary Ann Evans) родилась 22 ноября 1819 года в доме, расположенном в сельской местности Дербишира. Ее отец, Роберт Эванс, уроженец Уэльса, был управляющим Арбэри Холл, родовым поместьем баронов Ньюдигейт, а мать, Кристина Пирсон – дочерью фермера. В семье уже подрастало двое детей Роберта от предыдущего брака, а также старшая дочь Крисси и сын Айзек. Мэри считали некрасивой девочкой, зато она была смышленой и любила читать. Роберт Эванс понимал, что ни внешние данные, ни приданое не смогут обеспечить его дочери выгодное замужество и достойное место в обществе, поэтому решил дать ей хорошее образование. С пяти до шестнадцати лет девочка обучалась в закрытых школах.В 1836 году Кристина Эванс скончалась. Мэри взяла в свои руки все домашнее хозяйство, она не расставалась с отцом до самой его смерти в 1849 году. Девушке разрешали пользоваться великолепной библиотекой Арчери Холла, и она в совершенстве изучила книги классиков, в том числе на латинских и греческих языках. В 1840 году, после женитьбы брата, Мэри Эванс с отцом переехали в городок Фоулсхилл, в окрестностях Ковентри. Там произошло ее знакомство с фабрикантом-филантропом Чарльзом Брейем, который поддерживал широкое общение с философами, писателями, либеральными религиозными деятелями, в частности, с Робертом Оуэном, Давидом Штраусом, Людвигом Фейербахом.
В 1846 году Мэри Эванс анонимно опубликовала свою первую книгу – перевод 'Жизни Христа' Штрауса. После смерти отца она некоторое время путешествовала по Европе, затем приехала в Лондон, где поселилась в доме своего старого знакомого по Ковентри, издателя Джона Чэпмена. Он издавал литературно-философский журнал 'Вестминстер Ревю', и после длительных колебаний и уговоров Чэпмена Мэри, которая стала называть себя Мэриэн, заняла в журнале должность помощника редактора без оплаты. Одновременно с огромной работой, которую приходилось выполнять в журнале, Мэриэн занималась переводом книги Фейербаха 'Сущность христианства'. Этот перевод был опубликован в 1854 году и стал единственным произведением, которое Мэриэн Эванс издала под своим настоящим именем. В этом же году произошло ее знакомство с философом и критиком Джорджем Генри Льюисом. Несмотря на то, что Льюис состоял в браке с Агнес Джервис и имел троих детей, он заключил с женой соглашение о взаимной свободе; четверо детей Агнес, отцом которых был редактор 'Дэйли Телеграф' Торнтон Харт, формально считались детьми Льюиса, и расторжение брака по законам того времени было практически невозможным. Хотя внебрачные отношения не были редкостью в викторианской Англии, а в среде писателей и журналистов они были весьма распространены, открытая связь считалась вызовом обществу. Роман Мэриэн Эванс и Джорджа Льиса начался в 1854 году и знаменовал собой новый этап ее литературного творчества. В первые месяцы их совместного путешествия в Веймар Мэриэн завершила перевод 'Этики' Баруха Спинозы и начала писать художественную прозу.

«С того времени, как я узнал ее (а узнать ее – значит, полюбить ее), моя жизнь получила новое рождение. Именно ей я обязан своим процветанием и своим счастьем.»
Генри Льюис
1857 году в журнале 'Блеквуд мэгэзин' начал публиковаться цикл повестей, озаглавленный 'Сцены из жизни духовенства', автором которого значился Джордж Элиот. Выбор мужского псевдонима был не случаен – в то время, как и по сей день, 'дамская' проза априори рассматривается как несерьезное развлекательное чтение; кроме того, Мэриэн не хотела привлекать внимание читателей к своей персоне и особенностям личной жизни. В 1859 году Мэриэн написала свой первый большой роман под названием 'Адам Бид'. Фоном для этой книги стало время, знакомое ей по рассказам отца – конец XVIII века. Роман пользовался необыкновенной популярностью, и до сегодняшнего дня считается лучшим английским романом в 'сельском' стиле. Этой книгой восхищалась королева Виктория, которая заказала художнику Эдварду Корбулду серию картин по мотивам 'Адама Бида'.

 
Следующий роман, 'Мельница на Флоссе' (1860), описывал события, происходившие во время юности самой писательницы, а героиня этого произведения, Мэгги Тьюлливер, во многом напоминала молодую Мэри Эванс. На титульном листе 'Мельницы на Флоссе' красовалось посвящение: 'Моему любимому мужу, Джорджу Генри Льюису, я посвящаю свою третью книгу, написанную в в шестой год нашей совместной жизни'. В следующем году писательница издала свое последнее 'автобиографическое' произведение 'Сайлас Марнер'. В 1863 году Мэриэн Эванс написала исторический роман 'Ромола', действие которого происходит во Флоренции эпохи Возрождения, а в 1866 году – острое социально-критическое повествование 'Феликс Холт, радикал'. После этого последовала поэма 'Испанская цыганка', написанная белыми стихами, однако она, как и поэтические опыты молодой Мэри Эванс, успеха не имела. Зато роман 'Миддлмарч' (1870), показывающий историю морального перерождения героев, стал ее лучшей книгой и составил славу английской литературы. Последним произведением писательницы стал 'Дэниель Деронда', написанный в 1876 году.
Успех романов Джордж Эллиот смягчил реакцию общества на союз Льюиса и Эванс, тем более что их отношения выдержали испытания временем; в 1877 году писательница даже была представлен
а дочери королевы Виктории, принцессе Луизе. В 1877 году Льюис скончался. Два года Мэриэн готовила к изданию его последний труд 'Жизнь и разум', а в мае 1880 году еще раз бросила вызов обществу: вышла замуж за старинного друга семьи Джона Кросса, который был на пятнадцать лет ее моложе и находился в депрессии после смерти матери. Однако брак оказался коротким: в декабре 1880 года писательница скончалась.
Во многих своих романах Элиот любила разрешать труднейшие жизненные узлы смертью. Так было в «Мельнице на Флоссе», когда Магги, героиня, умирает, пожертвовав своей любовью ради кузины. В «Миддлмарче» мистер Казабон уходит из жизни, не дождавшись доведения конфликта до логического конца. Смерть в произведениях Элиот становилась примирительницей всех проблем, в которые затягивали её героев человеческие страсти. Когда однажды об этом сказали писательнице, она ответила: «Неужели вы не замечали, что в жизни действительно так и бывает? Я лично не могу отказаться от убеждения, что смерть более логична, чем обыкновенно думают. Когда в жизни положение становится чересчур натянуто, когда нигде не видать исхода, когда обязанности, самые священные, взаимно противоречат одна другой, тогда является смерть, внезапно открывает новые пути, о которых никто и не думал прежде, и примиряет то, что казалось непримиримым. Сколько раз случалось уже, что доверие к смерти придавало мне мужество жить».Элиот знала, что говорила… Она скончалась неожиданно, так и не успев надоесть своему юному мужу, не пережив своей популярности. Ее прах захоронен на Хайгетском кладбище, рядом с могилой Генри Льюиса.

«О, пусть я присоединюсь к невидимому хору тех бессмертных, которые будут жить вечно в более лучших созданиях».
Джордж Элиот

К 200-летию со дня рождения Джордж Элиот отдел «Литературы мира» Национальной библиотеки Республики Молдова организует книжную выставку, на которой представлены более 50 изданий: знаменитые романы писательницы, как на языке оригинала, так и в переводах на румынский, русский, немецкий и французский языки, литературно-критические и справочные издания, статьи о Джордж Элиот из английских, американских, румынских газет и журналов.
Выставку можно посетить в период с 22 ноября по 14 декабря 2019.


 
                       

                                           sova

Spirit dinamic, mereu în căutare... André Gide - 150
”E bine să-ţi urmezi propriul drum, dar numai dacă e un drum care urcă.”
André Gide
Pe data de 22 noiembrie 2019 s-au împlinit 150 de ani de la nașterea scriitorului francez André GIDE (22 noiembrie 1869 – 19 februarie 1951), eseist, critic de artă, memorialist și romancier, figură marcantă a scenei intelectuale fanceze și internaționale, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în anul 1947.

Cu prilejul acestei aniversări în sala Literaturile lumii a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova se desfășoară expoziția de carte – “Deschizător de drumuri noi. André Gide – 150 de ani de la naștere”.
Expoziția cuprinde peste 60 de publicații: cele mai importante opere ale scriitorului în limba franceză, inclusiv ediții antume, traduceri în română, rusă și engleză, cărți de critică literară și de istorie a literaturii franceze, lucrări despre modernism în literatura europeană a sec. XX, din care face parte André Gide, mai multe articole din revistele străine editate în Franța, Marea Britanie, SUA, România, Ungaria .

Expoziția poate fi vizitată în perioada 25 noiembrie – 16 decembrie 2019.     


Pasionat de literatură


André Gide s-a născut la 22 noiembrie 1869, la Paris, într-o familie protestantă de morală calvină. Tatăl său, professor universitar de științe juridice, a decedat când băiatul avea 11 ani. Mama și-a educat fiul într-un auster spirit puritan. Băiatul, de constituție fizică precară, a fost victimă a bolilor dese și a crizelor psihice. Din această cauză a luat lecții particulare, studiile liceale fiind întrerupte de mai multe ori, iar cele universitare nefiind urmate. André Gide a manifestat un interes deosebit pentru artă încă din adolescență, când a luat decizia să se consacre literaturii. Moștenirea unei averi importante urma să-i asigure posibilitatea realizării dorinței sale.
Tinerețea îi este marcată de aversiunea față de plăcerile carnale și de complexe de vinovăție. Nutrește, încă din copilărie, o dragoste platonică față de verișoara sa Madeleine Rondeaux, cu care s-a căsătorit ulterior, în 1895. Descoperă înclinațiile sale către homosecsualitate și caută o nouă formula a iubirii, transfigurată mistic. Această descoperire constituie începutul unui process de autoeliberare. De la vârsta de 20 de ani începe să țină un jurnal, în care își analizează trăirile.

Participă la întâlnirile artistice organizate de “Salon de fin de siècle”, unde face cunoștință cu poeții Stéphane Mallarmé și Paul Valéry, cu care a întreținut corespondență întreaga viață. Primele creații sunt timpurii.

În 1891 apar primele sale lucrări – volumul Le Traité de Narcisse (Tratat despre Narcis), care abordează raportul dintre etic și estetic, și scrierea autobiografică, influențată de simbolism, Les cahiers d’André Walter (Jurnalele lui André Walter), în care este tratată tema separației dintre trup și suflet.


În perioada 1893-1894 urmează un tratament împotriva tuberculozei. Întreprinde călătorie în Algeria și Tunisia. În 1897 a publicat romanul Les Nourritures terrestres (Fructele pământului), care este primit cu entuziasm de tinerii intelectuali și care îl consacră pe Gide ca scriitor, iar în 1899 – Le Prométhée mal enchaîné (Prometeu rău înlănțuit).
Romanul, de o sinceritate absolută, L’Immoraliste (Imoralistul), publicat în 1902, înaintează idea necesității de a-și urma propriul destin, refuzând acceptarea verdictelor societății. Urmează o perioadă de criză, marcată de profunde neliniști de natură religioasă și de căutare a adevărului.

   


Cofondator al editurii Gallimard
În 1908, Gide devine confondator al revistei ”La Nouvelle Revue Française”, care a exercitat o mare influență asupra mișcării literare din Franța. Prin intermediul revistei fondate, a făcut cunoscute publicului francez creațiile lui Rilke, Hemingway, Freud, Faulkner etc. A fost un critic neobosit și avizat al operelor contemporanilor săi, publicând aprecierile în culegeriile de eseuri.

Ulterior, în 1911, înființează, împreună cu grupul de redactori ai revistei, la care s-a raliat Gaston Gallimard, editura N.R.F.-Gallimard, devenind mentorul ei spiritual. Se angajează în lupta pentru promovarea celor mai valoroase opere din literatura franceză și cea universală.

Deschizător de drumuri noi
Debutul real a scriitorului îl constituie carte-manifest Les Nourritures terrestres, considerată ”una dintre cărțile care a tulburat efectiv o întreagă generație (Marguerite Yourcenar).
Operele cele mai appreciate ale André Gide sunt Les Caves du Vatican (1914), roman satiric, și Les Faux-Monnayeurs, numit de scriitor “primul său roman”. Publicat în 1925, romanul Les Faux-Monnayeurs (Falsificatorii de bani), considerat unanim capodopera scriitorului, este o contribuție fundamentală la înnoirea genului epic, înfățișând nașterea unui roman în roman – procedeu numit ”mise en abyme”. Această inovație, ca și altele, a deschis calea unui nou curent literar – Noului Roman din anii ’50-70 ai sec.XX.
Aspectul teoretic si estetic al creaţiei gidiene va fi mult valorificat de reprezentanţii Noului Roman francez , iar o scriitoare precum Marguerite Yourcenar marturiseste că lectura romanului lui André Gide i-a schimbat intreg cursul existenţei .
Tema dominantă a creației lui André Gide este tendința individului către libertate, propriul adevăr, autodepășire. Având un mesaj moralist și umanist, Gide a tras la țintă în opinii considerate sacre, fiind comparat cu ”copilul teribil” al sec. XVIII – Voltaire. Contemporanii l-au numit pe André Gide ”Proteu” – zeu marin, înzestrat cu darul profeției și capacitatea de a lua mereu alte înfățișări.
Ca scriitor și cetățean, André Gide a luptat împotriva prejudecăților și tabuurilor impuse de morala burgheză și a încercat să definească un umanism modern, care ar concilia luciditatea inteligenței și vitalitatea instinctelor. În concepția gidiană, adevărata libertate constă în îndeplinirea unor îndatoriri liber asumate față de comunitate.

  


Călător
André Gide a vizitat tările de pe continentul african, criticând administrațiile colonial. Cartea Voyage au Congo (1927) a reprezentat una dintre cele mai curajoase și convingătoare pledoarii împotriva colonialismului și a contribuit la desființarea unor societăți franceze a căror funcție oficială era de a-i ”civiliza” pe băștinași.
În 1936 Gide a întreprins o călătorie în Uniunea Sovietică, relatată în lucrarea Retour de l’U.R.S.S. (Întoarcerea din URSS), în care critică regimul sovietic recent descoperit de el, după ce fusese simpatizant al partidului comunist. La expoziția este prezentată traducerea acestei cărți în limba engleză, editată la New York în 1937 și efectuată de marea prietenă a lui André Gide, scriitoarea și traducătoarea engleză, Dorothy Bussy.

 


Laureat al Premiului Nobel
În 1947 scriitorului i-a fost decernat Premiul Nobel pentru literatură. André Gide este cel de-al 7-lea francez laureat al Premiului Nobel.
Motivația Juriului Nobel: Pentru scrierile sale pline de înțelegere și semnificative din punct de vedere artistic, în care problemele și condiția omului au fost înfățișate cu o cutezătoare dragoste de adevăr și o subtilă intuiție psihologică.
Memorialist
André Gide s-a lansat în mai multe genuri literare. A scris romane, povestiri, eseuri (Corydon), drame (Saul, Oedipe), versuri (Les poésis d’André Walter), nuvele (La Symphonie pastorale, L'Ecole des femmes), eseuri (Oscar Wilde, Fiodor Dostoievski, Montaigne), autobiografia Si le grain ne meurt (Dacă grăuntele nu piere). Majoritatea operelor sale poartă o amprentă autobiografică. A lăsat o vastă corespondență cu numeroase personalități ale epocii, printre care se numără scriitorii François Mauriac, Roger Martin du Gard, Paul Claudel, Paul Valéry.
Una dintre cele mai remarcabile opere scrise de André Gide ecte Jurnalul său.

          


 

La expoziția noastră este prezentată traducerea în română a Jurnalului, ediția în 4 volume, publicată de editură CARTIER (Colecția Cartier Clasic. Traduceri de Cezar Sandu, Alexandra Sandu, Luiza Vasiliu, Raluca Vârlan).

Jurnalul lui Andre Gide, este prima traducere românească integrală, a fost efectuată după ediţia în două volume, din 1996, respectiv 1997, de la Gallimard, din colecţia Bibliotheque de la Pleiade, figurând cu numărul 54, ediţie la care au lucrat mulţi ani gideologii Eric Marty şi Martine Sagaert. În timp ce prima ediţie a jurnalului (1946) acoperea numai perioada 1939-1942, iar a doua ediţie – perioada 1889-1939 (primul volum) şi 1939-1949 (al doilea volum), ultima ediţie acoperă întregul traseu diaristic al scriitorului parizian, 1890-1925 (primul volum) şi 1926-1950 (volumul al doilea).

Pentru o mai bună manevrabilitate profesională, dar şi pentru o mai lejeră flexibilitate în cazul celor care pur şi simplu iubesc textele lui Gide, Editura Cartier a decis să meargă pe soluţia unei ediţii în patru volume.

Emilian Galaicu-Păun, editor-șef al editurii Cartier:
”Maître a penser pentru unii, autor prohibit pentru alţii, Andre Gide nu este doar cel de-al 7-lea francez laureat al Premiului Nobel, dar şi primul scriitor publicat – în timpul vieţii sale! – în colecţia Pleiade a editurii Gallimard, şi nu cu roman, teatru sau eseu – genuri ce l-au consacrat –, ci cu un impunător Jurnal, pe care-l ţine din 1887. ”
(Jurnal de Chișinău, 2008)
Este înalt apreciat și testamentul literar lui André Gide, intitulat Thésée, în care bătrânul scriitor declară :
”Mă alină gândul că după mine, datorită mie, oamenii vor ști să vadă că sunt mai fericiți, mai buni și mai liberi. Pentru binele omenirii de mâine, mi-am făurit opera. Am trait”.Ediții antume de André Gide din colecția Literaturile lumii:
   
sova

«Просвещение, свободомыслие, классицизм»: 325 лет со дня рождения Вольтера


Portrait de Voltaire, d'après La Tour, Versailles. Photo Bulloz.

Французский поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист Вольтер (Voltaire), настоящее имя Франсуа-Мари Аруэ (François-Marie Arouet) был также одним из величайших французских философов-просветителей XVIII века.

Он родился 21 ноября 1694 года в Париже, был младшим из пяти детей дочери секретаря уголовного суда Мари Маргерит Домар, и нотариуса Франсуа Аруэ. Когда мальчику исполнилось семь лет, его мать умерла. В 1711 году он окончил иезуитский коллеж (ныне лицей Людовика Великого) в Париже. После окончания колледжа по настоянию отца был определен в Школу права.

Юридическая карьера юношу не привлекала, еще в колледже он начал писать стихи. Родственник матери аббат Шатонеф, сочувствовавший его литературным увлечениям,ввел молодого человека в аристократический круг. Это было так называемое общество Тампля, объединившееся вокруг герцога Вандома — главы Ордена мальтийских рыцарей.
В мае 1717 года за составление сатиры на регента Франции герцога Орлеанского он провел почти год в Бастилии — тюрьме-крепости в Париже. Желая скрасить часы в тюремной камере, работал над эпической поэмой "Генриада" и трагедией "Эдип".
 

В 1718 году была поставлена его пьеса "Эдип", благосклонно принятая публикой "Комеди Франсез". В том же году ее автор впервые выступил под псевдонимом "де Вольтер". Поэма "Генриада", первоначально названная "Лига" (1723), упрочила его репутацию искусного рассказчика и борца за идею. Посвященная эпохе Религиозных войн XVI века и ее главному герою королю Генриху IV, поэма осуждала религиозный фанатизм и прославляла монарха, сделавшего веротерпимость лозунгом своего правления.В начале 1726 года произошла стычка Вольтера с шевалье де Роганом, позволившим публично насмехаться над попыткой поэта скрыть под псевдонимом свое недворянское происхождение. За ответ: "Сударь, мое имя ждет слава, а ваше — забвение!" он был избит лакеями де Рогана. Вооружившись пистолетами, Вольтер пытался отомстить обидчику, но был арестован и брошен в Бастилию. Через две недели его выпустили, запретив жить в Париже.

В 1726-1728 годах Вольтер жил в Англии, изучая ее политический строй, науку, философию и литературу. Вернувшись во Францию, он издал свои английские впечатления под заглавием "Философские письма". "Письма" идеализировали английские порядки и в самом мрачном свете рисовали состояние общественных институтов Франции. В 1734 году книга была конфискована, а ее издатель поплатился Бастилией.Вольтер бежал в Сире, расположенный в Шампани замок своей возлюбленной маркизы дю Шатле, с которой прожил 15 лет. В этот период им были созданы трагедии "Альзира" (1736) и "Магомет" (1742), "Трактат о метафизике" (1734) и "Основы философии Ньютона" (1738), написана большая часть исторического труда "Век Людовика XIV" (1751). Тогда же была создана эпическая поэма "Орлеанская девственница", в течение долгого времени распространявшаяся в списках (официальная публикация состоялась в 1762 году в Женеве).

В 1745 году Вольтер был назначен придворным поэтом и историографом. В 1746 состоялось его избрание во французскую Академию наук.

Холодность Людовика XV, разочарование в версальском дворе, смерть маркизы дю Шатле в 1749 году склонили Вольтера принять в 1750 году приглашение прусского короля Фридриха II, с которым с 1736 года он находился в переписке, и поселиться в Берлине.

Разлад с прусским королем вынудил Вольтера в 1753 году уехать из Пруссии. Он нашел пристанище в Швейцарии. В конце 1758 года он арендовал поместье Турне, а в начале 1759 года приобрел поместье Ферне, расположенные по обе стороны границы Женевского кантона с Францией, откуда вел обширнейшую переписку и принимал гостей со всей Европы. К числу корреспондентов Вольтера помимо Фридриха II принадлежали: российская императрица Екатерина II, польский король Станислав Август Понятовский, шведский король Густав III, датский король Христиан VII.

1750-1760-е годы были чрезвычайно плодотворными для Вольтера. К этому периоду относится активное сотрудничество в "Энциклопедии" Дидро и Д'Аламбера. В Ферне он выпустил множество литературных, публицистических, философских и исторических сочинений, одним из которых является "История Российской империи при Петре Великом" (1759-1763). Среди произведений фернейского периода — философские повести "Кандид" (1759) и "Простодушный" (1767), "Трактат о веротерпимости" (1763), "Опыт о всеобщей истории и нравах и духе народа" (1756-69), "Карманный философский словарь" (1764), "Вопросы об "Энциклопедии" (1770-1772).Состояние Вольтера пополнялось из разных источников: пенсионы от знатных особ, наследство отца, гонорары за издание и переиздание сочинений, поступления от продажи принадлежавших ему должностей и от финансовых спекуляций. В 1776 году его годовой доход составил 200 тысяч ливров, что превращало философа одного из богатейших людей Франции.
В феврале 1778 года 84-летний Вольтер вернулся в Париж, где ему была устроена восторженная встреча. Он четырежды побывал на заседаниях Французской академии, посмотрел постановку своей пьесы "Ирена" (1776) в "Комеди Франсез". Несмотря на преклонный возраст, философ приступил к переработке академического словаря.

 

За два месяца до смерти он был принят в масонскую ложу "Девять сестер", основанную в 1769 году астрономом Жозефом Лаландом.
30 мая 1778 года Вольтер скончался во сне в Париже. Архиепископ Парижский отказал в христианском погребении его тела. Панихида по Вольтеру была совершена в масонской ложе, его прах был тайно похоронен в аббатстве Сельер в Шампани, настоятелем которого был племянник философа.

В 1791 году Конвент постановил перевести останки Вольтера в национальную усыпальницу выдающихся людей — Пантеон в Париже и переименовать Набережную Театинцев в Набережную Вольтера.Сочинения философа составили в полном издании Молана (1878-1885) пятьдесят томов — каждый почти по 600 страниц, дополненные двумя большими томами "Указателей". 18 томов этого издания занимает эпистолярное наследие — более десяти тысяч писем.

Вольтер сыграл значительную роль в развитии мировой, в том числе русской, философской мысли, в идейной подготовке Французской революции конца XVIII века. С именем Вольтера связано и распространение так называемого вольтерьянства — политического и религиозного свободомыслия. https://ria.ru/20141121/1034169151.htm


Отдел «Литературы мира» Национальной библиотеки Республики Молдова располагает значительной коллекцией произведений Вольтера на французском языке. В первую очередь, это 46-томное издание полного собрания сочинений писателя (Œuvres completes de Voltaire. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1866 – 1869), многие тома из двух полных собраний сочинений (Oeuvres complètes de Voltaire, avec des remarques et des notes historiques, scientifiques et littéraires. Paris, Baudouin Frères, Éditeurs, 1826 – 1828; Oeuvres complètes de Voltaire. Paris, Furne, Libraire, 1828). Коллекция содержит многочисленные и разнообразные издания основных произведений Вольтера, его философских писем и сказок, романов, драматических произведений, исторических трудов, поэзии, а также значительный корпус литературной критики о Вольтере.
Приглашаем посетить нас по адресу: ул. 31 Августа, 78А, главное здание Национальной библиотеки РМ, 3 этаж, каб. 22, читальный зал отдела «Литературы мира». Тел. : 022-22-53-59, e-mail: litera@bnrm.md