sova

Сărți сe au peste 175 de ani

   

Situația cu coronavirusul ne dictează să stăm acasă, dar nicidecum nu ne poate constrânge de a recomanda pentru lectură câteva cărți remarcabile, care au și „aniversările lor curioase, prezente în colecția Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în diverse ediții, ce merită a fi oglindite.

Una dintre aceste cărți, apărute cu 175 de ani în urmă, în zilele frumoase de primăvară ale anului 1845, a fost „Regina Margot” de Alexandre Dumas tatăl. De fapt, publicarea acestei cărți în cotidianul La Presse” în formă de roman-foileton a durat de la 25 decembrie 1844 până la 5 aprilie 1845. Am ajuns la dată fixă a aniversării acestei cărți!

 
Povestea închipuită de Alexandre Dumas o are în centru pe Margareta de Valois, rămasă în istorie sub numele de „regina Margot”, fiica lui Henric al II-lea și a extrem de influentei regine Caterina de Medici. Ea a avut un amant pe nume La Môle.

La sfârșitul secolului al XVI-lea, sub domnia capriciosului rege Carol al IX-lea, când catolicii își disputau cu protestanții puterea politică, căsătoria dintre regina Margot și un prinț protestant, Henric de Bourbon, a reprezentat o șansă pentru reconciliere.

Dar destinul a hotărât altfel și a urmat sângerosul masacru din noaptea Sfântului Bartolomeu, petrecut în anul 1572, când au fost uciși sute de protestanți.

Într-o perioadă tulbure, când intrigile de la Curte se înmulțesc la nesfârșit, regina Margot trăiește o poveste de dragoste cu tânărul La Môle, și el protestant. Viața celor doi, precum și a regelui Henric de Bourbon, este periclitată de planurile malefice pe care le urzește neîncetat Caterina de Medici.

Biblioteca dispune de ediții originale ale romanului „La Reine Margot” (Paris:  Gallimard et Librairie Générale Française, 1962) ș.a.,  și de o mulțime de traduceri în limba română, dintre care merită de menționat „Regina Margot. P.I”, publicată la București în anul 1856, care se păstrează acum în colecția de carte veche și rară a BNRM.

***
Un alt roman de Alexandre Dumas tatăl, cunoscut atât cititorilor tineri, cât și celor vârstnici din întreaga lumea, la fel a văzut lumina tiparului în 1845. „Vingt ans après” („După douăzeci de ani”) este o continuare a romanului „Cei trei mușchetari”. Această carte conține aventurile celor patru prieteni nedespărțiți: d’Artagnan, Athos, Porthos și Aramis. Acum mușchetarii nu îi mai au ca dușmani pe cardinalul Richelieu, Milady de Winter sau contele de Rochefort. Ei au acum dușmani și mai de temut: cardinalul Mazarin, Mordaunt (fiul lui Milady de Winter), generalul Oliver Cromwell și chiar regina Ana de Austria.După ce în romanul „Cei trei mușchetari” cei patru prieteni se despart, Athos devine contele de La Fere, moștenește o moșie lângă Blois (moșia Bragelonne) și înfiază un copil pe nume Raoul (vicontele de Bragelonne), Aramis devine abatele d'Herblay și se retrage la o mănăstire, Porthos își cumpără trei castele (din banii soției procurorului) și devine domnul Porthos du Vallon de Bracieux de Pierrefonds, iar d`Artagnan devine locotenent de mușchetari.

În colecția bibliotecii noastre sunt și ediții originale interesante, cum ar fi „Vingt ans après, suite des Trois Mousquetaires”, Paris: Calmann Lévy , 1887, și o mulțime de traduceri în limba română, rusă și în limbile europene.

***
Capodopera lui Prosper Mérimée, nuvela „Carmen”, a apărut la fel în anul 1845. Primele trei părți au fost publicate în acel an în revista  „Revue de deux Mondes”, iar a patra parte a fost publicată de Editura „Michel Lévy frères” în 1846. Nuvela a devenit foarte populară după ce a fost adaptată sub formă de libret de Henri Meilhac și Ludovic Halévy în 1875 pentru opera „Carmen” de Georges Bizet. Nuvela face parte din romantismul francez și este alcătuită din patru capitole de lungimi inegale. Dintre acestea, primul, al doilea și ultimul alcătuiesc narațiunea-cadru din perspectiva unui personaj narator. Al treilea este povestirea-tablou de dragoste dintre Don José și Carmen relatată de Don José cu focalizare internă.
BNRM dispune de ediții diferite ale cărții „Carmen”, de diverse opere muzicale scrise după faimoasa nuvelă, dar și de numere ale acestei memorabile reviste „Revue des deux Mondes" publicată la începutul anilor ’40 ai secolului XIX.

***

„Le Juif errant” („Jidovul rătăcitor”) este un roman celebru al scriitorului francez Eugène Sue, publicat prima dată în ziarul Le Constitutionnel”, în perioada 25 iunie 1844 - 26 august 1845, apoi, sub formă de carte în mai multe părți,  de Editura Paulin” din Paris, pe parcursul anilor 1844-1845. Această carte este a doua a lui Sue după „Les Mystères de Paris” (1842-1843). Romanul „Jidovul rătăcitor” face parte din romanele de mister ale literaturii universale, pornind de la o legendă religioasă, conform căreia un evreu pe nume Agasfer a refuzat să-i dea apă lui Isus Cristos în drumul său către Golgota, cu crucea în spate. De atunci, Agasfer este sortit vieții veșnice și rătăcirii veșnice până la a doua venire a lui Cristos. Abia atunci acest păcat va fi înlăturat de la el.

Romanul aventuros și social al lui Sue a câștigat faimă la nivel mondial. După cum s-a menționat mai
sus, romanul a fost publicat în ziarul parizian „Le Constitutionnel”, iar acest fapt l-a făcut atât de popular, încât circulația ziarului a crescut de șapte ori: de la 3 600 la 23 600 de exemplare.
Romanul „Le Juif errant” de Eugène Sue este prezent în colecțiile BNRM în diferite ediții, precum și în cele vechi (Paris: Louis-Michaud, Éditeur, 1908). Atrage atenția traducerea ediției în limba rusă «Вечный жид». Часть пятая./  Сю Евгений; Перевод с французского Аркадия Маркова . Москва: Типографiя Николая Степанова, 1846.

Astăzi v-am prezentat aceste patru romane franceze din secolul XIX. În continuare ne așteaptă încă multe recomandări de cărți fascinante ce au ajuns la o anumită aniversare și care pot fi găsite în colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

                                           

sova

Sărbătorim împreună Ziua Mondială a Poeziei!Ziua Internațională a Poeziei este declarată de UNESCO la 21 martie, începând din anul 1999, drept o recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale. De asemenea, „Ziua internațională a poeziei” urmărește să susțină creația poetică, stabilirea unui dialog între poezie și alte genuri ale creației, editarea și promovarea poeziei ca artă deschisă oamenilor. Este un bun prilej de a răsfoi și de a citi poeziile... Vă arătăm niște volume poetice din colecția Literaturile lumii a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, și sperăm că una său alta vă inspiră la lectură, mai ales multe din ele sunt disponibile în formatul ebook, în originalul sau în traduceri...
sova

Boris Vian, omul de o mie de vieți    La 10 martie 2020 s-au împlinit 100 de ani de la nașterea romancierului, poetului și dramaturgului francez Boris VIAN.

    Despre Boris Vian (Ville d’Avray, 10 martie 1920 – Paris, 23 iunie 1959) s‑au spus tot felul de lucruri: „copil teribil al literaturii franceze“, „autor al celui mai sfâşietor roman de dragoste din literatura lumii“ (Raymond Queneau), stea căzătoare în peisajul cultural extrem de animat al Franţei anilor ’40-’50, acest inginer‑scriitor‑muzician‑actor este mai întâi de toate cunoscut ca scriitor, în special datorită romanului său Spuma zilelor. Înzestrat cu o extraordinară imaginație și cu o ușurință de a scrie remarcabilă, Boris Vian a publicat mai multe romane (Spuma zilelor, Iarba roșie, Smulgătorul de inimi, Femeile nu‑și dau seama), nuvele, piese de teatru, poeme.
    Mitul lui s-a construit in cartierul Saint-Germain-des-Prés din Paris, în cercul de barul “Tabou” și prin colaborare la diverse reviste, între altele Les Temps Modernes. În teatru, Vian a fost unul dintre primii reprezentanți ai revirimentului produs după al doilea război mondial: piesa L’Équarrissage pour toux (Ecarisajul pentru toți) a fost scrisă în 1947 și exprimă în mod frapant deja, dincolo de abundente nostimade, sentimentul vidului. Grav lirice și în același timp degajat burlești sunt și celelalte piese, care, ironizând regulele realismului, îi subminează valorile: intriga evoluează arbirtar, personaje sunt inconsistente, totul se construiește ca o lume de stereotipuri agreabile, dar mereu minate de irațional.
    Cele mai cunoscute opere ale lui Vian sunt romanele, aici libertatea de mișcare între genurile literare și procedeele lor, între valorile morale și noțiunile gândirii ajungând la o formula aparte. După suprarealism și profitând de experimentele verbale inaugurate de Rabelais și ajunse la Queneau, Vian a creat un roman poetic în care imaginile insolite și jocurile de limbaj se opun principiului reprezentării realității, instaurând supremația textului. L’Écume de jours este, după Queneau, “cel mai sfâşietor roman de dragoste contemporan”, opus mereu speciei idilice, de la decorul înflorit și căzut rapid în coșmar până la intriga principală, terminată cu moartea tinerei Chloé.  Colin, care o iubește și care, ca un nou Candide, nu se discurajează, pierde tot ce are și se sacrifică pentru ea, întâlnind, la nivel social, aberante tehnologii administrative, religioase, bancare ori mlitare, iar la nivel personal, cel mult indiferență. În final, șoricelul casei, dublu tăcut al protagonistului, vorbește pentru prima oară, cerându-I pisicii să-l mănânce.
Combinația de aparență năstrușnică și fond pesimist e prezentă și în L’Herbe rouge (Iarba roșie) (1950), unde inginerul Wolf imaginează o mașină de distrus amintirile. Saphir Lazuli se omoară neputând-o iubi pe Folavril, unicul satisfăcut fiind Senatorul Dupont, un câine care și-a găsit mult visatul “ouapiti”.
    Oricâte interpretări s-au găsit acestor romane simbolice, s-a înțeles că mesajul lor este, precum cel al întregii creații a lui Vian, sumbru. Totul, cu prea scurtă excepție a tinereții, e după el suferința inutilă, începând cu lumea inocenților lipsiți în chip natural de conștiință, fie de plante sau animale. În aceste condiții, complexitatea preocupărilor scriitorului – în toate genurile literare, dar și în muzică ori în arte plastice – traduce febrilă cautare a sensului și reacția emotivă corespunzătoare acesteia, o amărăciune cu atât mai convingătoare cu cât e mai camuflată.
    Secția Literaturile lumii a Bibliotecii Naționale vă invită la expoziția de carte semnătă de Boris Vian. Câteva exemple de romane lui Vian arătăm aici, ci și opere critice dedicate vieții și creației a acestui scriitor remarcabil al secolului XX. Expoziția poate fi vizitată până la 10 mai 2020.
https://edituraunivers.ro/book-author/boris-vian/
Madga Ciopraga. Boris VIAN. În:  Dicționar de scriitori francezi. – Iași, Polirom, 2012. – P. 1554-1556.
https://www.parismatch.com/Culture/Livres/Boris-Vian-mort-1959-photos-1678010
https://www.deutschlandfunkkultur.de/aus-den-feuilletons-neuer-krimi-von-boris-vian.1059.de.html?dram:article_id=472102


   
sova

"Paroles" de Jacques PrévertLa secția Literaturile lumii a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, în cadrul Clubului ”Literaria”, a avut loc o mini-conferință sub genericul ”"Paroles" de Jacques Prévert”, dedicată marelui poet popular și scenarist francez Jacques PRÉVERT (4 februarie 1900 - 11 aprilie 1977). Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ambasada Franței în Republica Moldova și Universitatea Liberă Internațională a Moldovei (ULIM) și prilejuit de aniversarea a 120-lea de la nașterea lui Jacques Prévert și a 75 de ani de la apariția primului său volum de poezie ”Paroles” (1945).

Propunem atenției dvs. un set de colaje din cărțile lui Jacques Prévert prezente la expoziția de carte organizată cu ocazia acestui eveniment. Expoziția poate fi vizitată până pe data de 7 martie 2020.

sova

Artistul incomparabil. Anton Pavlovici Cehov – 160 de ani de la naștere
“Cehov este un artist incomparabil, da, da, absolut incomparabil… Un artist al vieții… Cehov a creat forme noi de scris, complet noi, după părerea mea, în intreaga lume, cum nu am mai întâlnit nicăieri…
Și nici nu poți să-l compari pe Cehov ca artist cu scriitorii ruși anteriori – cu Turgheniev, Dostoievski sau cu mine.
Cehov a impus o formă specifică, asemenea impresioniștilor.”
Lev TolstoiPe data de 29 ianuarie 2020 se împlinesc 160 de ani de la nașterea lui Anton Pavlovici CEHOV (29 ianuarie 1860 - 15 iulie 1904), celebrul scritor rus, un autor genial în proză scurtă și unul dintre cei mai importanți și influenți dramaturgi ai lumii, care a schimbat în mod fundamental teatrul ca mijloc de exprimare a unui concept deosebit de modern de experiență umană și posibilități sociale. A creat opera care au intrat în fondul de aur al literaturii universale. Atât în piesele, cât și în schițele și povestirile sale, Cehov a respins modelul standard al intrigii și prezentării personajelor cu o metodă mai subtilă de redare a forțelor conștientului și subconștientului care se luptă dincolo de aparențe.


Cu prilejul acestei aniversări vă prezentăm traducerile operelor lui Anton Pavlovici Cehov în limbile engleză, franceză, spaniolă, germană și bulgară din colecția Literaturile lumii a Bibliotecii Naționale. Aceasta este doar o mică parte din fondul general al Bibliotecii. Biblioteca Națională a Republicii Moldova dispune de cea mai mare și bogată colecție de operele lui Cehov în limba rusă și română din țara. Aici toți admiratori ai literaturii au posibilitatea de a răsfoi și citi numeroase cărți semnate de marele scritor rus, publicate pe parcursul secolului XX și începutul secolului XXI.

Vă așteptăm pe adresa: Chișinău, str. 31 August 78A, BNRM, blocul central.     


                
    

      

      

 
sova

Romancierul clasic german Theodor Fontane – 200 de ani de la naștere”Cu trecerea anilor am devenit mai tânăr...”
Theodor Fontane


Pe 30 decembrie se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Theodor FONTANE (1819-1898), scriitor german, povestitor sceptic și ironic, cel mai de seamă reprezentant al realismului în literatura germană din secolul XIX, unul dintre fondatorii romanului social german („Doamna Jenny Treibel”, „Stechlin”), cu excelente analize psihologice („Effi Briest” – considerată opera sa cea mai valoroasă). Theodor Fontane a aparținut grupării literar-artistice Tunnel über der Spree. Der Tunnel über der Spree a fost o societate literară germană cu sediul la Berlin, fondată la 3 decembrie 1827 de Moritz Gottlieb Saphir. Cea mai activă între 1840 și 1860, a dobândit 214 de membri și a influențat viața literară la Berlin mai mult de șaptezeci de ani.

Theodor Fontane a început lucru la primul său roman la vârsta de 57 de ani. Acest roman istoric ”Vor dem Sturm” (Înainte de furtună, 1878), a fost urmat de o serie de nuvele care explorează viața modernă a Germaniei din epoca sa. A fost maestru în literatură al lui Thomas Mann.

Vă prezentăm cărțile semnate de Theodor Fontane din colecția ”Literaturile lumii” a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova:

 


   

Vezi și : https://books.google.md/books?id=vDqTDwAAQBAJ&pg=PT114&lpg=PT114&dq=theodor+fontane+scriitor&source=bl&ots=R0UnXpo9YD&sig=ACfU3U3p0mtuNlYOc3ow9oKKhqS3JPNFOQ&hl=ro-MD&sa=X&ved=2ahUKEwj31vbgpt3mAhWP2aQKHQwlBE4Q6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=theodor%20fontane%20scriitor&f=false

Теодор Фонтане: исследователь загадочной прусской души

Аптекарь, журналист, театральный критик, поклонник Вальтера Скотта и старинных английских баллад, собиратель мифов и легенд Бранденбурга – и по совместительству большой писатель. В этом году Германия отмечает 200-летие со дня рождения Теодора Фонтане – главного реалиста немецкой литературы.
Путь Теодора Фонтане в большую литературу был невероятно длинным – гораздо длиннее, чем у подавляющего большинства его коллег и соотечественников. С легкой руки Томаса Манна за ним закрепилось прозвище "старик Фонтане". А все потому, что свой первый большой роман писатель издал в довольно преклонном по меркам эпохи возрасте – в 58 лет. Запоздалый старт, впрочем, не означает, что раньше в биографии Фонтане не происходило ничего интересного. Все как раз наоборот. К созданию своих главных творений он приступил уже опытным человеком, за плечами которого были поэтические эксперименты, журналистская карьера, военный плен и путешествия в разные концы Европы.


Предки Фонтане были французскими гугенотами, бежавшими из-за своих религиозных убеждений в Пруссию в конце XVII века. Будущий писатель родился в семье аптекаря, чуть не разорившегося из-за карточных долгов. Родители предполагали, что сын унаследует профессию отца. Фонтане не посмел перечить их воле и действительно выучился на фармацевта, но его мечты уже тогда занимала литература. В 20 лет он опубликовал новеллу "Братская любовь" ("Geschwisterliebe"), которая была художественно слабой.
На протяжении следующего десятилетия Фонтане совмещал работу аптекаря с написанием стихов и журналистских материалов. Он присоединился к берлинскому литературному обществу "Туннель через Шпрее" и познакомился со многими знаменитыми современниками. С 1844-го по 1845-й он служил в прусской армии, а по окончании службы отправился в свое первое путешествие в Англию. Эта поездка оказала на него огромное влияние. Фонтане познакомился с английскими и шотландскими народными балладами, которым тут же начал подражать в своих собственных поэтических сочинениях.

Буржуазно-революционное движение, захлестнувшее всю Европу в 1848 году, побудило его отказаться от отцовской профессии. Теперь основной доход ему приносила журналистика. Фонтане стал корреспондентом консервативной газеты Neue Preussische Zeitung. Работа ему не нравилась: идеологические принципы издания не совпадали с его убеждениями. "Я продался реакционным силам за тридцать сребреников в месяц, – жаловался он в письме другу. – В наши дни невозможно выжить, оставаясь честным человеком". Воспоминания об Англии (к концу 1850-х Фонтане даже успел там пожить) легли в основу нескольких очерков, посвященных английскому характеру, привычкам, а также народному фольклору и легендам. Столь подробное исследование чужой истории и чужого быта натолкнуло его на новую идею – стать немецким Вальтером Скоттом и описать уже не заморские территории, а свою родную землю. Свою Пруссию, свой Бранденбург.

В 1862 году начинается публикация монументального пятитомного труда Теодора Фонтане, получившего название "Странствия по марке Бранденбург" (Wanderungen durch die Mark Brandenburg). Это кропотливое, усердное и невероятно увлекательное описание истории и культурных традиций, природных красот и архитектурных достопримечательностей. Фонтане рассказывает о народах, населявших или населяющих эти земли, перечисляет аристократические семейства прошлого и настоящего, разбавляет хронику легендами и сказаниями. Выход "Странствий" совпал с важнейшим политическим и историческим процессом – объединением Германии вокруг Пруссии. Это вывело работы Фонтане далеко за рамки простых очерков любопытного путешественника и превратило их в культурную основу стремительно цементирующегося единства.

В 1870 году он окончательно распрощался с консервативной прессой и стал театральным критиком в либеральной Vossische Zeitung. Эту позицию он сохранял на протяжении почти двадцати лет. Во время Франко-прусской войны 1870-1871 гг. Фонтане в качестве журналиста отправился на поле боя, был взят плен и три месяца провел у французов. Результатом стала новая серия материалов – теперь уже о Франции. Тон ее был исключительно хвалебным, что не очень понравилось читателям. Это важная черта Фонтане: ему, уроженцу Пруссии, были совершенно чужды и прусский милитаризм, и мысли о национальном превосходстве. "Мы думаем, что владеем чем-то вроде "школьной монополии", – рассуждал он. – Среди немцев есть люди, полагающие, что по ту сторону германской границы не умеют ни читать, ни писать... Я со своей стороны всегда находил, что жители других цивилизованных стран, особенно западных, читают не хуже, а пишут гораздо лучше, чем мы. Так обстоит дело в Англии, Шотландии, Дании, а также и во Франции".

В конце 1870-х начинается самый плодотворный период творчества Теодора Фонтане. Он наконец пришел к публикации больших романов. Поначалу писатель, следуя за своим кумиром Вальтером Скоттом, обращался к исторической тематике. В романе "Перед бурей" он рассказывал об Освободительной войне немцев против наполеоновской оккупации, в новелле "Грета Минде" описал легенду о поджоге города Тангермюнде в XVII веке: по сюжету пожар раздувает доведенная до отчаяния, униженная женщина, у которой нет никаких шансов добиться справедливости.

Фонтане, главного представителя реализма в немецкой литературе XIX века, неслучайно сравнивают с Оноре де Бальзаком. Постепенно от исторического прошлого писатель перешел к современности, и мировую славу (уже посмертную) ему принес цикл "берлинских романов", в деталях воссоздающих портрет бисмарковской Германии. Этот портрет, как и у Бальзака с его буржуазным Парижем, получился не самым лестным. В романе "Эффи Брист" героиня, еще в юности выданная замуж за престарелого барона, гибнет из-за отчаянного желания мужа и родственников соблюсти давно отжившие "правила приличия". В повести "Шах фон Вутенов" офицер-дворянин кончает жизнь самоубийством, опасаясь насмешек однополчан.


К юбилею Теодора Фонтане в Германии подготовлена масштабная культурная программа- выставки, литературные чтения, тематические экскурсии, музыкальные концерты, фестивали, танцевальные перфомансы и кулинарные мастер-классы. Основное место действия – федеральная земля Бранденбург и город Нойруппин, где родился писатель.


https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/kultur/literatur/-/2204966

sova

ЖАН РАСИН — 380 ЛЕТ. «НА ВЫСОТЕ НЕДОСЯГАЕМОЙ».

   

"Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира."

О.Мандельштам
380 лет назад, 22 декабря 1639 года, был крещен Жан Расин (1639-1699) - один из величайших французских драматургов 17 века, наряду с Мольером и Корнелем, чьи пьесы - вершина европейского театра эпохи классицизма.
Художественное мироощущение Расина формировалось в то время, когда политическое сопротивление феодальной аристократии было подавлено и она превратилась в придворную знать, покорную воле монарха и лишённую созидательных жизненных целей.
Жан Расин вошел в литературу в эпоху, неблагоприятную для развития жанра трагедии. В середине XVII века и особенно в первой половине 1660-х годов трагедия переживала период временного кризиса. Именно в эту пору с особой силой раскрылся гений Мольера. Жанр комедии, хотя его по-прежнему считали «низким», занял ведущее место в искусстве. Трагедии Корнеля уже не пользуются прежней славой, а новые его произведения не поднимаются до уровня «Сида» и «Горация». Героическую трагедию Корнеля вытесняет так называемая «лирическая трагедия». В этой новой разновидности жанра нет места для больших, общенациональных проблем, для споров о формах государственного правления, нет и героических характеров. Центр тяжести переносится на проблемы личной жизни персонажей, на описание любви.

Collapse )


"Если Корнель показывает людей такими, как они должны быть, то Расин – такими, как они есть."
Ж. де Лабрюйер


Pe data de 22 decembrie 2019 se împlinesc 380 de ani de la nașterea lui Jean Racine  (22 decembrie 1639 - 21 aprilie 1699), părintele tragediei franceze. Poet dramatic, Jean Racine este o figură remarcabilă a clasicismului francez, cel mai mare autor tragic al vremii.Opera sa a marcat începutul teatrului național clasic și a câștigat același respect ca și lucrările lui Moliere și Corneille.
Numeroasele piese pe care le-a scris au atins un succes răsunător în teatru, până în momentul în care au devenit piese cheie pentru dezvoltarea expresiei artei. Cu aceasta, scriitorul a reușit să devină primul dramaturg care a trăit pe banii câștigați prin vânzarea operei sale.
Atenția la fiecare detaliu al operei sale, textul, expresivitatea actorilor care îi reprezentau lucrările și decorarea scenei erau atribute care l-au distins de restul dramaturgilor de atunci și l-au condus la succes.
Vă prezentăm operele lui Jean Racine din colecția “Literaturile lumii” a Bibliotecii Naționale RM.
Andromaca
După ce s-a despărțit definitiv de religia jansenistă, Jean Racine a scris Andrómaca în 1667. Această lucrare s-a ocupat de modul în care patru personaje au reușit între nebunie și dragoste nerecuperată.
Lucrarea a fost un succes răsunător, până în momentul în care a făcut din Racine una dintre principalele concursuri ale lui Pierre Corneille, un alt dramaturg important al vremii.Britanic
Problemele politice implicate în povestile tragice au avut loc între scrierile lui Racine cu Britanic . Publicat în 1669, când dramaturgul avea 31 de ani, complotul său se învârte în jurul împăratului roman Nero.
Prezența unei performanțe de balet în mijlocul operei și reflexia cu care personajele au ieșit din realitatea în care trăiesc, au transformat Britanicul într-o piesă inovatoare.Berenice
Scrisă în 1670, a fost o lucrare distribuită între cinci acte care a fost inspirată de o frază a unui istoric roman și a unui biograf care a trăit în anul 70 după Hristos. La fel ca Andromache, Berenice s-a apropiat de dragostea dintre doi oameni și de trădarea unuia dintre ei față de celălalt.


Bayezid
Ca și Berenice, Bayezid a fost o lucrare care conținea cinci acte. În ea a fost relatat un fapt de viață reală care a avut loc în Imperiul Otoman, în 1630.
Lucrarea a fost scrisă și publicată în 1672. Deși a avut o bună recepție de către public la momentul prezentării sale, succesul lui Bayezid nu a fost menținut în timp: este una dintre lucrările lui Jean Racine, cel puțin interpretat astăzi.Fedra
Una dintre numeroasele tragedii scrise de dramaturgul Phaedra a fost interpretată și publicată în anul 1677. Este inspirată de una dintre lucrările lui Euripides, unul dintre cei mai importanți poeți greci, și povestește despre Phaedra, o prințesă militară a Mitologia greacă.
 

Esther și Athalia
Au fost ultimele două tragedii pe care Racine le-a scris. Elaborarea sa a fost la cererea soției regelui Ludovic al XIV-lea, doamna de Maintenon.
Esther avea trei piese și a fost compusă pentru unii studenți; Atalia a fost scrisă după succesul lui Esther și a abordat simțul eticii și importanța religiei pentru ființa umană.
             

                             

"O tragedie nu trebuie neapărat să includă sânge şi moarte; este îndeajuns să fie străbătută de acea tristeţe maiestoasă care este esenţa tragediei."
                                                                                               Jean Racinesova

Rescrierea unor mituri celebre: Michel Tournier – 95 de ani de la naștere”Te-am adorat, iar tu mi-ai întors iubirea înmiit. Viață, îți mulțumesc!”
(Michel Tournier)


La 19 decembrie 2019 se împlinesc 95 de ani de la nașterea lui Michel TOURNIER (19 decembrie 1924 − 18 ianuarie 2016), scriitor francez, considerat unul dintre cei mai importanți romancieri francezi ai secolului XX, nominalizat la Premiul Nobel și câștigător al celui mai prestigios premiu literar francez, Premiul Goncourt în 1970.

Michel Edouard Tournier s-a născut la Paris într-o familie germanofilă. A fost un copil agitat și bolnăvicios, care n-a excelat la învățătură, nici ca elev și nici ca student, mai târziu. A studiat dreptul și filosofia la Sorbona sub călăuza a doi mari gânditori, filosoful Gaston Bachelard și etnologul Claude Lévi-Strauss, dar și la Universitatea din Tübingen, Germania.
S-a apucat de scris destul de târziu, după 40 de ani (și anume în 1967), când a câştigat Marele premiu pentru roman al Academiei Franceze cu debutul său, Vineri sau Limburile Pacificului (Vendredi ou les limbes du Pacifique), care a cunoscut un succes uriaș în Franța și, totodată, o spectaculoasă carieră internațională. Romanul reinterpreta povestea lui Robinson Crusoe, care nu mai apare investit cu o misiune civilizatoare ci, dimpotrivă, el este cel care învață de la „sălbaticul” Vineri secretele comuniunii cu natura. De altfel, caracteristică literaturii lui Tournier este rescrierea unor mituri celebre.

Așa se întâmplă și în următoarele două romane ale sale, Regele arinilor (Le Roi des aulnes, 1970) și Meteorii (Les Météores, 1975). Primul dintre ele obține premiul Goncourt și este, iarăși, un mare succes. După acest început fulminant, producția romanescă a lui Tournier se rărește, însă scriitorul publică mai multe volume de nuvele precum și eseuri, ce îmbină impresile de lectură cu rememorările autobiografice. În 2002 i-a apărut o carte cu titlul insolit Jurnal extim, un jurnal care, spre deosebire de cel intim, se voia deschis către exterior.

Deși s-a întâmplat să debuteze exact în perioada de culminație a curentului Noului Roman francez, scrierile sale sunt o anomalie față de predispozițiile epocii scriitoricești de la acea vreme, exaltată de noile reguli ale romanului teoretizate cel mai acerb de Alain Robbe Grillet. Tournier a declarat că nu-l interesează să revoluționeze forma romanului, așa cum intenționau contemporanii săi de atunci, ci, „prin cele mai tradiționale, conservatoare și certificate forme de scriere” (operele sale rămân astfel în paradigma clasică a treimii subiect – personaj – intrigă) să analizeze problematicile istorice, filosofice și sociologice ale timpului său. Tournier a fost influențat de mișcarea suprarealistă a anilor ’20, de existențialismul lui Sartre, de teatrul absurd al lui Ionescu sau Beckett prin anii ’50, dar și de operele lui André Gide.

Michel Tournier și-a scris în 1979 propriul necrolog în care spunea: „Dacă ar fi avut un mormânt, acesta este epitaful pe care și l-ar fi dorit îngravat: ‘Te-am adorat, iar tu mi-ai întors iubirea înmiit. Viață, îți mulțumesc!’” În ziua în care scriitorul s-a stins din viață în 2016, președintele Academiei Goncourt Bernard Pivot a scris pe Twitter: "De mâine nu voi mai putea răspunde Michel Tournier la întrebarea 'Care este cel mai mare romancier francez în viață?'" "Inimilor noastre îmbolnăvite de timp, opera de artă le aduce puțină veșnicie. Mulțumim, Michel Tournier, pentru această bucată de eternitate", a postat pe aceeași rețea de socializare Fleur Pellerin, ministrul Culturii al Franței.

https://hyperliteratura.ro/8-carti-michel-tournier/
http://suplimentuldecultura.ro/11035/michel-tournier-meseria-mea-este-sa-spun-povesti/
https://moldova.europalibera.org/a/27499955.html


Operele lui Michel Tournier din colecția Literaturile lumii a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova:Vineri sau Limburile Pacificului (Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967)
Reinterpretare a poveştii naufragiatului Robinson Crusoe, romanul lui Tournier îl prezintă pe acesta ca un quaker fanatic, care nu poate trăi în afara ordinii bine definite a societăţii vremii sale. Un om perfect integrat în sistemul din care face parte va fi aruncat pe insula botezată mai târziu Speranza, pentru a se confrunta cu adevăratul său coşmar: lumea a încetat să mai existe. Tournier pune accent tocmai pe acest aspect: omul obişnuit, gentilomul în declin, aruncat în afara lumii sale şi nevoit să reconstruiască societatea.

Regele Arinilor (Le Roi des aulnes, 1970)
Acţiunea romanului se petrece între anii 1939-1945. Sunt evocate amintirile lui Abel Tiffauges: la colegiul Saint Christophe de Beauvais îl întâlneşte pe Nestor, elev ciudat şi privilegiat, care îl ia sub aripa sa, însă acesta moare în ziua în care colegiul ia foc. Dar cum izbucneşte cel de al Doilea Război Mondial, va trece printr-o serie de întâmplări nefericite şi va ajunge prizonier într-un lagăr nazist.
Celebrări (Célébrations, 1999)
Cărticica de faţă celebrează bogăţia inepuizabilă a lumii. Modul de a păşi al patrupedelor – în buiestru sau în diagonală? – valoarea fundamentală a genunchiului, secretele plajei dezvăluite de reflux, hoinărelile nocturne ale aricilor, ura pe care arborii şi-o poartă unul altuia, precum şi figurile protectoare, Magii de la Răsărit, Moş Crăciun, Sfântul Cristofor, Ludovic cel Sfânt, şi mai ales femeile şi bărbaţii devoraţi de mass-media – Sacha Guitry, Lady Diana, Michael Jackson – şi, în sfârşit, prietenii care se află acum pe celălalt mal al fluviului şi care mă invită cu blândeţe să mă alătur lor, iată lucrurile despre care e vorba în aceste pagini.sova

Cu litere de foc: John Osborne – 90"Am totul în cap, e scris cu litere de foc lungi de un kilometru. Și nu o să fie plăcut de citit, nu o să fie un cules de crizanteme ca la nenea Woodsworth. O să fie citit cu foc și sânge, cu sângele meu."
(John Osborne)


Pe 12 decembrie se împlinesc 90 de ani de la nașterea lui John James OSBORNE (12 decembrie 1929 - 24 decembrie 1994), dramaturg, scenarist și actor englez.

Piesa lui de succes Look Back in Anger (Privește înapoi cu mânie, 1956) a fost un moment de răscruce pentru teatrul englez și marchează începutul epocii ”Tinerilor furioși”. În mare parte autobiografică, piesa lui John Osborne a trecut prin multe etape de existenţă. Revoluţionară şi hulită la momentul scrierii ei, a devenit apoi un succes răsunător, ale cărui ecouri se simt şi azi. Piesă a unei generații de tineri revoltați care observă că societatea nu le rezervase nici un loc în structura ei, este celebră pentru ideile cu tentă politică pe care le conține.

Priveşte înapoi cu mânie atrage regizori din lumea teatrală şi cinematografică, ispitind mai ales prin atât de diversele tipologii de personaje, prin apartenenţa la o lume parcă din ce în ce mai actuală chiar şi la mai bine de jumătate de secol de când a fost scrisă. Se spune despre John Osborne că este dramaturgul care a făcut din furie o artă.
Furia care, aşezată în contextul anilor 60-70, poate fi o formă de supravieţuire într-o lume a controverselor şi a conflictelor sociale. Pe scena zilelor noastre, furia redevine oglindă a societăţii, mânia se manifestă nu doar ca revoltă, dar şi ca identificare a tuturor neputinţelor umane, de la cele sufleteşti până la cele ce ţin de mentalitatea şi de comportamentul fiecărui individ în parte.

https://yorick.ro/tinerii-furiosi-de-astazi-si-teama-de-a-ti-mototoli-sufletul/
http://stiri.botosani.ro/stiri/actualitate/quotpriveste-inapoi-cu-maniequot-un-spectacol-care-zdruncina.html?refsrc=cornici
http://www.teatrulmihaieminescubt.ro/spectacole/priveste-inapoi-cu-manie
http://teatrale.blogspot.com/2010/03/priveste-inapoi-cu-manie-de-john.htmlsova

10 decembrie - Ceremonia de decernare a Premiilor NobelCapitala Suediei, Stockholm, găzduiește astăzi ceremonia oficială de înmânare a Premiilor Nobel și banchetul laureaților. Este o tradiție care se respectă cu sfințenie din 1901. Începând din 1926, ceremonia are loc la sala de concerte Stockholms Konserthus.

La ceremoniile din 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea fondatorului Premiului Alfred Nobel,  Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei le înmânează laureaților o Diplomă, o Medalie Nobel şi un document care confirmă recompensa financiară.
Fiecare Diplomă Nobel este o operă unică de artă creată de renumiți pictori şi caligrafi suedezi şi norvegieni. Medalia Premiului Nobel, concepută de sculptor norvegian Gustav Vigeland, este realizată din aur masiv şi reprezintă portretul lui Alfred Nobel.

Ceremonia este urmată de banchetul Nobel organizat în onoarea laureaţilor la Primăria din Stockholm, desfăşurat în Sala Albastră a Primăriei din 1934. Sunt invitate aproximativ 1300 de persoane, din care 250 de studenţi, iar festivităţile, organizate de Fundaţia Nobel, sunt în principal o celebrare academică orientată către ştiinţă şi literatură. Pe lângă laureaţi şi familiile lor, oaspeţi de onoare sunt regele Carl Gustaf al Suediei, regina Silvia şi alţi membri ai familiei regale a Suediei. La ceremonii participă şi membrii Guvernului şi ai Parlamentului Suediei, alături de învitaţi străini, personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii, dar şi invitaţi suedezi, persoane implicate în acordarea premiilor sau care au ajutat prin donaţii sau alte forme de sprijin activităţile Fundaţiei Nobel.
Ceremonia de înmânare a Premiilor începe la 16.30, iar banchetul Nobel, la 19.00, ora locală. În mod tradițional, premiul Nobel pentru pace va fi înmânat la Oslo, în Norvegia. Ceremoniile de decernare şi banchetele de la Stockholm şi Oslo sunt evenimente internaţionale majore, care captează atenţia opiniei publice şi a media internaţionale.
Anul acesta Academia Suedeză i-a desemnat pe poloneza Olga Tokarczuk şi pe austriacul Peter Handke câștigători ai Premiului Nobel pentru literatură pe 2018 şi 2019.


Nobel Lecture: Olga Tokarczuk, Nobel Prize in Literature 2018:Nobel Lecture: Peter Handke, Nobel Prize in Literature 2019:
Cărțile laureaților din colecția Literaturile lumii:
  

https://www.nobelprize.org/nobel-prize-award-ceremonies/

https://www.rfi.ro/diverse-116670-laureatii-nobel-vedetele-zilei-la-stockholm