?

Log in

No account? Create an account

Alexander Pope (21 mai 1688 - 30 mai 1744) a fost numit “scriitorul chintesența” al perioadei neoclasice din Europa. Prin remarcabila sa carieră, Pope a impus standarde în domeniul poeziei și a al gândirii filozofice și morale definitorii pentru vremea sa. Poezia lui Pope este mai degrabă declarativă și mai puțin o autoexprimare emoțională a cărei sferă de cuprindere include problemele curente din domeniul artei, politicii, comportamentului moral în ceea ce Pope definea drept “Natura imbrăcată în mod avantajos / La care ne-am gândit adesea, dar pe care niciodată nu am exprimat-o atât de bine”. Niciun alt scriitor nu a exemplificat atât de bine gândirea augustă a vremii precum Pope și a fost, la fel ca și Shakespeare și Milton, una dintre uriașele forțe cu care a trebuit să se măsoare ulterior întreaga poezie engleză.
El a fost unul dintre cei mai mari reprezentanți ai clasicismului britanic, autor al poeziilor filosofice, satirice și ironice. A reformat versificația engleză, dezvoltând versul Alexandrine. A tradus "Iliada" lui Homer în limba engleză. Aceasta din urmă i-a asigurat reputația de Homer al englezilor. A publicat traducerea Odiseei și o ediție a operelor lui Shakespeare. A fost autor al epitafului pe mormântul lui Sir Isaac Newton.
                                          Daniel S. Burt, 100 cei mai mari scriitori ai lumii/ trad. Anca Irina Ionescu. - București: Editura Lider, 2005

Cu prilejul aniversării a 330 de ani de la nașterea marelui poet englez vă propunem atenției Dvs. cărțile lui Alexander Pope din colecția serviciului Literaturile lumii.             

Меня волнует истинный Поэт,
Он будит Страсть, любой избрав предмет
Своею темой, - радует, печалит,
То ужасом, то состраданьем жалит,
По воздуху мой ум перенося
В Афины, в Фивы, - зная все и вся!
OMAR KHAYYAM - 970 DE ANI DE LA NAȘTEREPe 18 mai se împlinesc 970 de ani de la nașterea lui Omar Khayyam (1048-1131), poet tadjik și persan, filosoful-sufit, matematician, astronom și astrolog…
El a fost unul dintre cei mai mari umaniști ai Evului Mediu din Orient, cu vaste cunoștințe în domeniul matematicii, fizicii, astronomiei, medicinei, având însă și largi cunoștințe de filozofie, mai ales din gândirea Greciei antice.
Omar Khayyam este mai cunoscut europenilor ca poet. S-a remarcat prin rubaiatele sale, catrene la care rimează uneori toate versurile, dar al treilea are o altă cadență. În ele se vorbește despre dragoste, durere, placerile vieții și moarte...

Omar Khayyam. Biografie

Conform unor date recente, s-a nascut la 18 Mai 1048, în oraşul Neishabur, din privincia Khorasan, aflată în nordul Iranului. Numele său adevarat era Omar Ghiyat at-Din Abu I-Ftah Ibrahim al-Khayyam (Khayyami = pseudonim pentru “fabricant de corturi” – pe care poetul îl adoptă, în amintirea tatălui său care avea această îndeletnicire).

A fost un copil talentat și la vârsta de 8 ani a studiat activ matematică, filozofie, astronomie, a cunoscut Coranul în memorie. La vârsta de 12 ani, Omar a intrat în madrasa pentru instruire: cursurile de medicină și legea musulmană s-au terminat perfect. Dar cu medicina, Omar Khayyam nu-și asocia viața, era mai interesat de matematică. Poetul intră din nou în madrasa și este ridicat la rangul de tutore.
El a devenit cel mai mare om de știință din timpul său și nu a stat prea mult timp într-un singur loc. După ce a trăit în Samarkand timp de 4 ani, Omar Khayyam sa mutat la Bukhara și a lucrat în depozitul de cărți.
În 1074 sultanul Seljuk Melik Shah l-am invitat la Isfahan pentru poziția de mentor spiritual. De asemenea, a regizat un observator mare la curte, devenind un astronom. Omar Khayyam a condus un grup de oameni de știință care au lucrat la crearea unui calendar nou. El a fost oficial primit în 1079 și a fost numit "Jalali". Era mai precis decât calendarele gregorian și iulian.
În 1092, sultanul a murit, iar poetul a fost acuzat de libertate și el a fost forțat să părăsească Isfahan.
Adevărata lume faimă ia adus poezie. A creat quatraine - Robayatul (sau rubayat). Ele sunt o chemare la libertatea individului, la cunoașterea fericirii pământești. El este creditat cu crearea celor șaizeci și șase de quatraine.
Pe lângă poezie, Omar Khayyam a scris tratate matematice. Cele mai renumite sunt "Despre dovada problemelor algebrei și almukabalei", "Comentarii despre postulatele dificile ale cărții Euclid". Nu avea o familie sau copii. El și-a dedicat întreaga viață literară și științifică.
Poetul a decedat pe 4 decembrie 1131.Ce zi frumoasă-i astăzi! Și cât de blând zefirul!
În rouă-și spală fața aprinsă trandafirul.
Privighetoarea-și spune în grai străvechi și sfânt:
„Îmbată-te tot timpul de-arome și de cânt!”

                                                                                
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Станислава Пшибышевского (Stanisław Przybyszewski),
польского писателя, поэта, драматурга и публициста (07.05.1868 – 23.11.1927)

На рубеже 19-20 веков Пшибышевский выступал в роли величайшего вдохновителя литературной жизни, даже пророка.

  Его значение для периода «Молодой Польши» далеко не исчерпывается фактами биографии и даже важностью написанных им текстов. Авторы-интеллектуалы, как правило, соотносили свои взгляды с идеями, провозглашаемыми Пшибышевским. Значительная часть поколения говорила его языком. Одной из причин популярности был его эксцентрический и скандальный образ жизни. Известность он приобрел в Берлине, где был одним из героев богемы.

Краковский еженедельник «Życie», поначалу открытый для разных взглядов (начало 1898-го), стал трансформироваться в журнал молодого поколения, и когда редактором стал Пшибышевский, журнал превратился в трибуну неоромантического литературного течения «Молодая Польша». В номере 1 от 1899 года Пшибышевский опубликовал манифест нового искусства под названием «Confiteor» («Исповедаюсь»), ставший одним из важнейших программных текстов модернизма. Его главный лозунг — «искусство ради искусства» был не только призывом к автономии творчества; за ним стояла убежденность Пшибышевского, которую разделяли другие авторы той эпохи, что искусство открывает важнейшие истины бытия, позволяет познать Абсолют. «Нагая душа» художника, свободная от условностей, социальных оков и интеллектуальных стереотипов, способна преодолеть дуализм человеческого естества с его биологическими и духовными сторонами, поскольку этот дуализм мнимый, скрывающий основополагающее единство бытия. Сфера Абсолюта, к которой принадлежит очищенная от социальных ограничений «нагая душа», первоначально имела яркие приметы биологическо-сексуальной сферы, детерминирующей сознательную жизнь человека и вызывающей постоянный морально-нравственный конфликт. Отсюда Пшибышевский выводил концепцию «невинной вины», фатума и зла как неотъемлемого элемента бытия.  Однако постепенно его «нагая душа» эволюционировала и одухотворялась. Ее деструктивная энергия послужила импульсом для индивидуального совершенствования. Автор соединил принадлежавшую Юлиушу Словацкому идею «Короля Духа», уничтожающего обнаруженные им формы бытия с целью создания совершенных существ, с ницшеанской идеей сверхчеловека. И чтобы узаконить это сочетание, Пшибышевский в итоге принял концепцию реинкарнации.
Философские проблемы, сформулированные в эссе и поэмах прозой, Пшибышевский излагал языком литературного повествования и драматических произведений. Он опубликовал множество романов (все — трилогии) на немецком и польском языках.

Каждая его книга вызывала оживленную реакцию в обществе — главным образом, по причине нарушения нравственных табу и намеренной моральной провокации. Его романы и эссе переводились на разные языки (в том числе на английский, итальянский, русский, чешский, болгарский, сербохорватский, идиш) и оказали большое влияние на литературу того периода — в особенности на скандинавскую и центральноевропейскую. Творчество Пшибышевского повлияло и на русских символистов.

В свое время Пшибышевский сыграл важную роль в культурной жизни Польши как художник и мыслитель, а также как большой провокатор, разрушитель нравственных норм. Он писал также на немецком языке и был одним из наиболее известных в Европе писателей. Сегодня он интересен, главным образом, историкам литературы и культуры, а также любителям эпохи «Молодой Польши». Театры редко обращаются к его пьесам.

Еще во время Первой мировой войны этот враг ангажированности искусства и противник каких-либо его общественных функций был захвачен патриотической волной. После войны поддерживал новое независимое польское государство — не только словом, но и делом. Был инициатором и организатором пропольских общественных акций, а также являлся государственным чиновником, чья работа на этом поприще очень ценилась. По свидетельству его биографа, Станислава Хельштынского, некогда проклятому поэту устроили похороны, достойные уважаемого сановника. Пшибышевского похоронили в местечке Гура на Куявах. Его гроб, который везла четверка лошадей, был украшен государственной символикой. Похоронная процессия растянулась на километр, за гробом шли государственные и церковные деятели, ректоры высших школ, писатели и журналисты. Над могилой был произведен залп. В последующие четыре года проходил общественный сбор средств на надгробный памятник, сохранившийся до наших дней.
https://culture.pl/ru/artist/stanislav-pshibyshevskiy

В нашей коллекции отсутствуют какие-либо книги Пшибышевского – досадный пробел! Но зато мы нашли редкий документ, настоящий «полоник», посвященный Станиславу Пшибышевскому, и предлагаем его вашему вниманию.
На издании стоят редкие печати:   «Польской библиотеки благотворительного общества в Кишиневе» и «Печать общества пособия бедным при Кишиневской римско-католической церкви», а также книжного магазина Эдварда Островского в Одессе, который в начале 20 века имел свой филиал и в Кишиневе.  Это погружает нас в атмосферу старого города, каким он был 115 лет тому назад…
Read more...Collapse )


Cărţi cu autograful Mariei Rapp

Propunem atenţiei dvs o cercetare, publicată în revistă ştiinţifică a Bibliotecii Naţionale „Magazin Bibliologic” (Nr.1-2, 2017), cu micile precizări şi actualizări, precum şi cu ilustraţii, şi vă dorim o lectură plăcută!Citat din "Sprichwörtlich", opera poetică a lui Johann Wolfgang von Goethe (1815)
“Was giebt uns wohl den schönsten Frieden, als frei am eignen Glück zu schmieden” -
se traduce aşa: "Ceea ce, probabil, ne aduce cea mai mare satisfacție, este  - liber să ne făurim propria noastră fericire."
 "Ничто, пожалуй, не дарит нам большего удовлетворения, чем возможность свободно ковать наше собственное счастье" (trad. de Ivan Pilchin)


În continuare, voi prezenta lista cărţilor cu autograful Mariei Rapp:
1.jpg

Pe 23 aprilie 2018 se împlinesc 100 de ani de la naşterea ilustrului scriitor francez Maurice Druon, membru al Academiei Franceze din 1966 și membru de onoare al Academiei Române din 1996, laureat al prestigiosului Premiu Goncourt în 1948 pentru romanul Les Grandes Familles (Marile familii).
Centenarul nașterii lui Maurice Druon este marcat printr-o expoziție de carte realizată de serviciul Literaturile lumii al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (str. 31 August 1989, nr. 78 A, bl. I, et. 3, bir. 22).
Sunt expuse peste 40 de cărți: cele mai cunoscute romane și nuvele ale scriitorului, în limba franceză, română și rusă, lucrări de critică și istorie literară.
Expoziţia poate fi vizitată pe parcursul lunilor aprilie și mai.
Maurice Druon s-a născut pe 23 aprilie 1918, la Paris, dintr-un tată originar din regiunea munţilor Ural, Rusia.  Copilăria și-a petrecut-o în Normandia. Începe să publice la vârsta de 18 ani în reviste și ziare literare, iar adevărata sa cariera literară începe în anul 1946.
Întrând în Rezistenţa franceză în timpul ocupaţiei naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, Maurice Druon este coautorul, alături de unchiul său - scriitorul Joseph Kessel - al cântecului "Chant des partisans", devenit imnul luptătorilor din Rezistenţa franceză.
Opera lui a devenit cunoscută în special datorită trilogiei La Fin des Hommes, alcătuită din romanele Les Grandes Familles (1948), La Chute des Corps (1950) şi Rendez-vous aux enfers (1951), dar şi prin romanul-frescă Regii blestemaţi, în care a evocat decadenţa ultimilor descendenţi ai dinastiei Capeţienilor și care a stat la baza producerii unui foarte popular serial de televiziune. Fiecare din cele 7 volume, are un titlul sugestiv ”Regele de fier”, “Regina sugrumata”, “Otravurile coroanei”, “Legea barbatilor”, “Lupoaica din Franta”, “Crinul si leul”, “Cand un rege pierde Franta”.
A fost laureat al Premiului literar Goncourt (1948), premiului “Prince Pierre de Monaco” (1966) pentru întreaga sa opera, premiului “Saint Simon” (1998), premiului “Agrippa d’Aubigne” (2000) ș.a. A fost membru în numeroase consilii și comisii de literatură, În 1966 a fost ales membru al Academiei Franceze, iar din 1973 pâna în 1974 a fost ministru al Culturii.
Maurice Druon a încetat din viată în 2009, la vârsta de 90 de ani, și a fost numit de presedintele francez de atunci, Nicolas Sarkozy
, "un mare scriitor si un mare suflet".

11.jpg7.jpg 8.jpg 10.jpg


12 (1).jpg 13.jpg

1.jpg   2.jpg   3.jpg

4.jpg   5.jpg   6.jpg

26.jpg   22.jpg
19.jpg 20.jpg 28.jpg

16.jpg 29.jpg 15.jpg

21.jpg 17.jpg18.jpg

23.jpg 24.jpg 27.jpg
Achiziţii noi de carte

Vă prezentăm carţile întrate recent în colecţia serviciului Literaturile lumii al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.

2829


30 3132


33 34 35


3637 38


394041


4243


44 45 46
Achizitii noi from Literaturile lumii on Vimeo.

Henrik Ibsen - 190 de ani de la nașterePe data de 20 martie s-au împlinit 190 de ani de la naşterea marelui dramaturg, norvegian Henrik Ibsen (20 martie 1828 - 23 mai 1906), părintele teatrului modern european, unul dintre reprezentanții de seamă ai dramei de idei din literatura mondială. Cu prilejul acestei aniversări, în sala Literaturile lumii a Bibliotecii Naţionale (str. 31 August 1989, nr. 78 A, bl. I, et. 3, bir. 22) este organizată expoziția de carte.
Opera lui Henrik Ibsen a avut o influență semnificativă asupra dramaturgiei europene și celei universale. Este cunoscut în lumea întreagă, iar piesele lui sunt jucate pe scenele multor țări.
Expoziția cuprinde circa 40 de publicații. Sunt expuse cele mai cunoscute piese ale lui Henrik Ibsen, inclusiv 5 ediții antume din anii 1900, 1903 și 1904 în limbile germană, franceză, engleză, română și rusă, monografii despre viața și opera lui Ibsen, cărți de critică literară și de istoria teatrului modern european, articole din reviste publicate în România, Marea Britanie, SUA și Canada.
Expoziţia poate fi vizitată pe parcursul lunilor martie și aprilie.


“Teatrul a luat naștere din contopirea a doua dorințe: dorința de a vedea un dans și aceea de a asculta o poveste. Dansul s-a transformat intr-o vorbarie goală; povestea a devenit o situașie. Cand Ibsen a inceput să scrie piese de teatru, arta dramaturgului se- restransese la imaginarea unei situații. Și cu cat situația era mai ciudată, cu atât piesa devenea mai interesantă. Shakespeare ne-a pus pe noi pe scena, dar nu și situațiile noastre... Ibsen completează golul lăsat de Shakespeare. Ne redă nu numai pe noi insine, ci pe noi insine in situatiile noastre... piesele lui ... sunt in stare sa ne raneasca cu cruzime, dar si sa ne insufle speranta emotionanta a salvarii de tiraniile idealiste și să ne ofere perspectiva unei vieți mai intense în viitor. “(George Bernard Shaw, The Quintessence of Ibsenism)Henrik Ibsen (n. 20 martie 1828 – d. 23 mai 1906) este catalogat ca cel mai important autor în literatura norvegiană și unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai literaturii universale. Abordarea sa inedită în dramaturgie va deveni un punct de referință  în literatura mondială.

Situația financiară a familiei s-a înrăutățit după nașterea lui Ibsen, iar depresia care i-a cuprins pe cei doi părinți îl va determina pe Ibsen să se avânte în forfota vieții la vârsta de 15 ani. Devine ucenicul unui farmacist și începe să scrie scurte povestiri. În 1849 publică prima sa operă, drama Catilina, a cărei versificație a fost influențată de stilul shakespearian. În 1862 publică Comedia iubirii (Kjærlighedens Komedie), o înfățișare satirică a căsătoriei. Reprezentările celor două piese nu au fost apreciate de public, Ibsen hotărând să se autoexileze în Italia și în Germania. Piesele scrise departe de locurile natale i-au conturat imaginea unui renumit și controversat dramaturg.

Succesul dramelor Urma (Brand) – 1865 și Peer Gynt – 1867 i-a întărit încrederea în propriul talentul, urmând o perioadă înfloritoare în creația ibseniană. Stâlpii societății (Samfundets støtter), O casă de păpuși (Et dukkehjem), Strigoii (Gengangere), Femeia mării (Fruen fra havet), pe lângă alte opere, reprezintă epoca de aur în creația lui Ibsen.

Scrierile lui au stârnit nemulțumiri printre contemporani, întrucât Ibsen dezvolta o nouă viziune literară, diferită de cea victoriană. El a propus o analiză a realității dincolo de aparențe, pătrunzând în problemele societății si relevându-le fără nici o fluctuație. Apreciat în Europa, Henrik Ibsen se întoarce în Norvegia după 27 de ani, în 1891, iar patru ani mai târziu moare la Christina în urma problemelor cardiovasculare.

Henrik Ibsen a marcat o nouă orientare a literaturii, fiind cel care va influența pe Cehov și pe alți scriitori de-a lungul timpului.

Mihaela – Ștefania Puțeanu
https://www.edusoft.ro/henrik-ibsen-si-drama-de-idei/ 

     
ЦИТАТЫ ГЕНРИКА ИБСЕНА:
1) Большинство имеет за собой власть, но не право; меньшинство всегда имеет за собой право.
2) Владеющий чарами песен,
Душою владеет любой.
3) Для преданного друга нельзя никогда сделать слишком много.
4) Душа человека заключается в его делах.
5) Единственное, что я ценю в свободе, - это борьбу за нее; обладание же ею меня не интересует.
6) Женщина - самое могущественное в мире существо, и от нее зависит направлять мужчину туда, куда его хочет повести Господь Бог.
7) Как велико призвание - прокладывать путь для непонятных истин и для новых мужественных идей.
8) Настоящий признак, по которому можно узнать истинного мудреца - терпение.
9) Не может быть свободы или красоты в домашней жизни, которая опирается на займы и долги.
10) Не туши лучины, хотя пламя ее колеблется, пока фонарь не укажет тебе путь; не вычеркивай из речей старых выражений, пока ты не успел создать новых слов.
11) Перед любовью бессильны ужас и мрак смерти.
12) Побеждает тот, кто бьет противника его же оружием.
13) Пожалуйста, не употребляйте этого иностранного слова "идеал". Скажите просто, по-нашему: "ложь".
14) Самое подлое преступление - злоупотребление доверием друга.
15) Счастлива женщина, обладающая мужеством.
16) Чистая совесть - самая лучшая подушка.
17) Что посеешь в юности, то пожнешь в зрелости.
18) Чтобы иметь все основания для творчества, нужно, чтобы сама жизнь ваша была содержательна.
                      Cartea veche italiană din colecția BNRM


Il ritratto di Dante. Palazzo dell'Arte dei Giudici e Notai, Firenze

Pe 15 martie 2018 Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ambasada Italiei în Republica Moldova și Centrul Cultural Italian din Republicii Moldova, a organizat lansarea Expoziției de carte cu genericul „Cartea veche italiană din colecția BNRM”, prilejuită semnării Acordului de colaborare între Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Centrul Cultural Italian din Republicii Moldova.

La deschiderea evenimentului cu mesaje de salut au venit Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova; Excelența sa Valeria BIAGIOTTI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în Republica Moldova; Angela SOLCAN, decan al Facultății de Limbi Străine, UPS „Ion Creangă”; Prof. Giancarlo NICOLI, directorul Centrului Cultural Italian din Republica Moldova.Acordul de colaborare între Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Centrul Cultural Italian va permite intensificarea cooperării culturale în scopul promovării culturii ambelor state, folosind diverse forme, metode și practici de colaborare: organizarea activităților culturale în diverse domenii; efectuarea schimbului de publicații, donații de carte; organizarea festivalurilor, conferințelor, prezentărilor de cărți și a lucrărilor de artă plastică; participarea la proiecte culturale și alte inițiative comune.
Atenției publicului va fi propusă Expoziția cu prezentarea generală a titlurilor de cărți artistice, operelor autorilor clasici, cărți vechi și rare din literatura italiană, păstrate în colecția BNRM.

 

        Expoziţia cuprinde 64 de exemplare de carte veche italiană,  din diferite colecţii ale BNRM: Literaturile lumii, Carte veche şi rară şi Conservarea şi comunicarea colecţiilor. Cea mai veche carte la expoziţie  este: „Rime di Gio. Antonio Ansaldo, Dedicate al Serenissimo Carlo Emanuel Duca di Sauoia”, o carte de poezii, publicată la Torino în 1619. Este o carte de format mic, în copertă de pergament alb. În aceeaşi vitrină sunt prezentate încă două cărţi din secolul 17 şi câteva ediţii din secolul 18, printre care cărţi de religie, literatură, istorie naturală şi istorie ţărilor. Atrage atenţia ediţia în şapte volume, de format mic:  „Storia si Italia, di Carlo Botta”, un manual de istorie foarte apreciat în Italia până în ziua de azi.
  


    
          Dintre cărţile italiene, publicate la începutul secolului 19 din colecţia BNRM, merită a fi menţionată ediţia „Compendio della storia universale antica e moderna”, publicată în mai multe volume la Milano în anii 20’ ai secolului 19. Atenţiei publicului sunt prezentate trei volume din aceasta ediţie unică, bogat ilustrate cu gravure alb şi negru sau colorate, printre care sunt: „Storia delle Crociate”, de Davide Bertolotti (1824), „Storia dei Tartari”, de Giuseppe Belloni (1825), „Storia di Giappone”, de Giulio Astori (1826).

         Cea mai reprezentativă parte a expoziţiei  -  circa 40 de volume  -   descrie istoria literaturii italiene în nume şi titluri vii, bine cunoscute publicului moldovenesc care se interesează de literatura acestei ţări. Printre ele sunt operele clasice - 6 volume din secolul 18-începutul secolului 19, ale poetului italian Lodovico Ariosto; diferite ediţii, din aceeaşi perioadă, de „La Divina Commedia”, semnată de Dante Alighieri, „Il Decamerone”, de Giovanni Boccaccio.   Alte lucrări rare sunt „Opere postume de Sig. Ab. Pietro Metastasio” (1795), trei volume de „La Gerusalemme Liberata” de Torquato Tasso, publicate la Venezia în 1811 şi la Paris în 1819, cărţi de poezie şi de proză de Vittorio Alfieri (cu anii de ediţie 1810 şi 1814). Trezeşte interes primul roman istoric italian – „I Promessi sposi” de Alessandro Manzoni şi operele poetice de Giovanni Battista Casti, Guiseppe Parini şi Silvio Pellico.
 

         Alături de expoziţia de carte veche italiană, este amenajată o selecţie de 60 de opere de literatură artistică italiană clasică şi contemporană, publicate în Italia recent, în  sfârşitul secolului 20  -  începutul secolului 21. În afară de autorii susmentionaţi, aici sunt expuse opere de Francesco Petrarca, Michelangelo, Macchiavelli, Carlo Goldoni, Ugo Foscolo, Giovanni Verga, Giacomo Leopardi, Guiseppe Tomasi de Lampedusa, Luigi Pirandello, Italo Svevo, Umberto Eco, şi mulţi alţi autori reprezentativi ai literaturii italiene.
       Expoziţia „Carte veche italiană din colecţia BNRM” poate fi vizitată până la 14 aprilie a.c.


https://www.moldpres.md/news/2018/03/15/18002081

https://www.facebook.com/marketingbnrm/videos/802834259914062/

Vezi toate postările pe temele oglindite din literatura italiană: https://libermundi.livejournal.com/tag/literatura%20italian%C4%83

Pe 28 februarie se împlinesc 485 de ani de la nașterea lui Michel de Montaigne, unul dintre cei mai importanți scriitori și filosofi francezi ai Renașterii. Este cunoscut ca fiind cel care a popularizat eseul ca specie literară și pentru ușurința cu care trecea de la speculații intelectuale serioase la anecdote, unele cu caracter autobiografic. Colecția sa voluminoasă de „Essais” (cuvânt ce însemna propriu-zis „Încercări”) conține unele din cele mai influente eseuri din istoria literaturii occidentale. Scrierile lui Montaigne au influențat în mod direct scriitori variind de la William Shakespeare la Ralph Waldo Emerson, sau de la Jean-Jacques Rouseau la Friedrich Nietzsche.

Viaţa lui Michel de Montaigne

Michel de Montaigne (28 februarie 1533 - 13 septembrie 1592) a aparținut unei vechi familii de negustori din Bordeaux. Educaţia primită în spiritul cel mai liberal cu putinţă nu va rămâne fără efect asupra înclinaţiilor şi convingerilor de mai târziu. Într-o vreme în care regimul educativ al copiiilor se definea prin rigiditate şi asprime, metodele lui Pierre Eyquem, tatăl lui Montaigne, impresionează prin tactul şi ingeniozitatea procedeelor utilizate.

Citiți mai departe...Collapse )

Vă prezentăm cărțile lui Michel de Montaigne din colecția serviciului Literaturile lumii:


014.jpg 005.jpg 002.jpg


006.jpg 021.jpg

020.jpg019.jpg

017.jpg 018.jpg


1 001.jpg 011.jpg


Писатель, философ и педагог Мишель де Монтень жил в эпоху, когда уже завершался Ренессанс и началась Реформация. Родился он в феврале 1533 года, в местности Дордонь (Франция). И жизнь, и труды мыслителя являются своего рода отражением этого "серединного" периода, межвременья. А некоторые взгляды этого удивительного человека приближают его к современной эпохе. Недаром историки философии спорят о том, не стоит ли вообще отнести к Новому времени такого оригинала, как Мишель де Монтень.

Биография
Изначально семья будущего философа была купеческой. Его отец, немец, даже не говорящий по-французски, звался Пьером Эйкемом. Мать же, Антуанетта де Лопез, была из семьи беженцев из испанской провинции Арагон – они покинули эти места во время преследований евреев. Но отец Мишеля сделал прекрасную карьеру, и даже стал мэром Бордо. Город этот сыграл впоследствии огромную роль в жизни философа. За выдающиеся заслуги перед Бордо Пьер Эйкем был введен во дворянство, и поскольку он владел землей Монтень и замком, к его фамилии была сделана соответствующая приставка. В замке родился и сам Мишель. Отец сумел дать сыну самое лучшее домашнее воспитание, которое только было возможно в то время. Он даже в семье говорил с Мишелем только по-латыни, чтобы мальчик не расслаблялся.


016.jpg008.jpg012.jpg


Карьера
Итак, будущий философ поступил в коллеж в Бордо, а затем сделался юристом. С молодых лет его впечатлительное воображение поражали зверства, на которые были способны люди ради религии. Может быть, поэтому во времена гугенотских войн во Франции он пытался посредничать между борющимися сторонами. По крайней мере его искренность дала свои плоды, и к его мнению прислушивались лидеры как католиков, так и протестантов. О нем тоже можно было сказать стихами: "А я стою один меж них…". Он также был известен как практикующий судья, пытающийся заключать мировые соглашения. Но в 1565 году он женился, и невеста принесла ему большое приданое. А еще через три года умер его отец, оставив сыну родовое имение. Теперь Мишель де Монтень имел достаточно денег, чтобы заниматься своими увлечениями и не работать. Так он и поступил, выгодно продав к тому же свою судейскую должность.>

Выйдя в отставку в 38 лет, Мишель наконец-то отдался любимому делу. В имении он написал свою самую известную книгу – "Опыты". После публикации первых двух томов труда в 1580 году, философ отправился путешествовать и посетил несколько европейских стран – Италию, Германию, Швейцарию. Как и отца, его дважды избирали мэром Бордо. Город был доволен правлением Монтеня, хотя философ в это время находился вдали от Франции. Писал он также дневники и путевые заметки. Жил он скромно и умер в возрасте пятидесяти девяти лет, в 1592 году, прямо в церкви, во время службы в родном замке. Писал философ свои труды не только на французском и латыни, но и на итальянском и окситанском языках.

Работа всей жизни
Главный труд Монтеня представляет собой эссе. Собственно говоря, сам этот жанр появился благодаря философу. Ведь перевод слова "эссе" с французского и означает "опыт". Его книга не похожа на те, которые были популярны в эпоху Возрождения. Это не строгий научный или философский трактат. Она не имеет ни плана, ни структуры. Это размышления и впечатления о жизни, сборник цитат, кладезь живой речи. Можно сказать, что Мишель де Монтень просто искренне излагал свои мысли и наблюдения, как Бог на душу положит. Но этим заметкам суждено было пережить столетия.

007.jpg 009.jpg

"Опыты". Краткое содержание
Эссе Монтеня является чем-то средним между размышлениями и исповедью. В книге много личного, в чем он признается окружающим. В то же время анализируя себя, Мишель де Монтень пытается понять природу человеческого духа как такового. Он выставляет себя напоказ, чтобы постичь других. Монтень является своего рода скептиком, разочаровавшимся в человечестве и его идеях, а также в возможностях познания. Он пытается оправдать разумный эгоизм и стремление к счастью, опираясь на стоиков. В то же время философ критикует как современную ему католическую схоластику, так и скептицизм, подвергающий сомнению все добродетели.

Существуют ли настоящие идеалы?
Философы всего мира подчиняются авторитетам, - рассуждает Монтень. Они опираются на Фому Аквинского, Августина, Аристотеля и так далее. Но ведь эти авторитеты тоже могут ошибаться. То же можно сказать и о нашем собственном мнении. В чем-то оно верно, но не может служить авторитетом для других. Просто мы должны всегда понимать, что наше знание ограничено. Философ Мишель де Монтень замахнулся не только на авторитеты прошлого, но и на идеалы настоящего. Он критически рассматривает вопрос о добродетелях, альтруизме и моральных принципах вообще. Монтень полагает, что все это лозунги, которые используют власть имущие для манипулирования людьми. Человек должен жить свободно и достойно, как ему хочется, получать удовольствие. Тогда он будет любить других. Тогда он будет проявлять свое мужество, несовместимое со злобой, страхом и унижением.

003(1).jpg                          022.jpg

Бог и философия
Монтень четко обозначил себя как агностика. "Я не могу ничего сказать о Боге, такого опыта у меня нет, - заявил он своим читателям. А если так, то в жизни прежде всего следует руководствоваться своим разумом. Те, кто говорят, что их мнение – самое лучшее, да еще и пытаются заставить других подчиняться себе, не заслуживают уважения. Потому лучше избегать фанатизма и уравнять в правах все религии. Философия должна подталкивать человека вести добрую жизнь и следовать хорошим обычаям, а не быть сводом мертвых и непонятных большинству правил. Тогда человек научится жить в реальности. К несчастьям следует относиться "философски", если не можешь изменить ситуацию. А чтобы меньше страдать, нужно прийти к такому состоянию духа, когда удовольствие чувствуется сильнее, а боль – слабее. Всякое государство надо уважать не потому, что оно идеально, а потому, что любая смена власти неизбежно приведет к еще большим проблемам".
Монтень посвятил также много размышлений воспитанию нового поколения. В этой области он следовал всем идеалам эпохи Возрождения. Человек должен быть не узким специалистом, а разносторонней личностью, и уж ни в коем случае не фанатиком. В этом был совершенно непоколебим Мишель де Монтень. Педагогика, с его точки зрения, – это искусство развивать в ребенке сильную волю и твердый характер, позволяющий стойко переносить превратности судьбы и получать максимум удовольствия. Идеи Монтеня не только понравились современникам, а вдохновили последующие поколения. Такие мыслители и писатели, как Паскаль, Декарт, Вольтер, Руссо, Боссюэ, Пушкин и Толстой, используют его идеи, спорят с ним или же соглашаются. До сих пор рассуждения Монтеня не теряют популярности.

Источник: http://sandmixter.ru/raznoe/29569-mishel-de-monten-filosof-jepohi-vozrozhdenija.htmlИнтересные факты о Мишеле де МонтенеCollapse )     Продолжаем рассказ об интересных изданиях произведений Жюля Верна из коллекции отдела «Литературы мира» Национальной библиотеки Республики Молдова. На этот раз мы поговорим о книгах из серии «Необыкновенные путешествия», опубликованных издательством “Ашет” (Hachette) в первой половине ХХ века.

     Права на издание «Необыкновенных путешествий» перешли к издательскому дому Hachette после того, как в 1914 году им было приобретено издательство Этцель (Hetzel), первое и единственное издательство, с которым сотрудничал Жюль Верн на протяжении всей своей жизни. После смерти писателя в 1905 году Hetzel продолжал издавать не опубликованные при жизни романы Жюля Верна, отредактированные и подготовленные к печати его сыном, Мишелем Верном. Последний роман знаменитой серии увидел свет в 1919 году, уже в новом издательстве. Это были «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака» (L'Étonnante Aventure de la mission Barsac), только первые 5 глав которых написал Жюль Верн, а остальные 22 главы дописаны его сыном.

     После покупки, издательство Hachette et Cie получило права на все названия коллекций и журналов (Hetzel, Collection Hetzel, Magasin d’éducation et de recreation etc.), эксклюзивные права на издание произведений Жюля Верна на французском языке до 1966 года (в этот момент они уже переходили в общественное достояние), а также все книги, бывшие в магазинах и на складах Этцеля к моменту продажи издательства, как уже переплетенные, так и те, которые были еще без переплетов – всего более 125 000 экземпляров (из которых 57 400 - большого формата и 62 800 - малого). И Hachette начал производство новых переплетов в стиле Hetzel.

     При переиздании «Необыкновенных путешествий» сохранялись форматы (маленький in-18 °и большой in-8 °) и общий дизайн серии, оформление обложек и иллюстрации. Чтобы  минимизировать издержки, уменьшить стоимость книг и сделать их более доступными для читателей, в оформление книг были внесены некоторые изменения. Первый издатель Жюля Верна, Пьер-Жюль Этцель добился того, что богато украшенные книги большого размера, формата in-8 ° (in octavo), с золочеными цветными переплетами (так называемые cartonnages dorés et colorés), благодаря своей красочности и качеству стали со временем очень дорогими и желанными объектами коллекционирования.  Позолота и красный цвет переплета и через много лет оставались  у изданий Этцеля насыщенными. Hachette же упрощает дизайн и применяет материалы более низкого качества, так что цвет и позолоченные детали декора со временем тускнели, книги изнашивались быстрее.  Для переплетов изданий Hachette характерны более тусклое золочение и менее интенсивный цвет - цвет «сомон» (или лососевый) (saumont). Они меньше загружены деталями, которые на задней части переплетной крышки отсутствуют вовсе. Надпись “Collection Hetzel ” с переплетной крышки переносится на титульный лист и заменяется надписью “Hachette et Cie”, а с 1919 года, просто “Hachette”.

     Для большого формата были оставлены два типа переплетов:

      -
type à 1 éléphant (с одним слоном);

    - type aux feuilles d'acanthe (с листьями аканта), выполненный в стиле модерн (ар-нуво).

        Чтобы увидеть разницу, сравним обложки двух издательств.


     1.  Тип со слоном издательства Hetzel - полихромный, красный фон обложки украшен яркой позолотой и зелеными листьями. Hachette меняет цвет на лососевый, обложка становится монохромной, с более тусклыми золочеными деталями. На экземплярах первого тиража позолочены все три обреза, в дальнейшем золотился только верхний обрез.

Type à 1 éléphant2.jpg                               Type à 1 éléphant (simple, cartonnage hachette).jpg                    
Type à un éléphant (Hetzel)                                        Type à 1 éléphant simple (Hachette, после 1914 года)

     
     2.  Тип переплета с листьями аканфа у Hetzel - полихромный, с зелеными листьями, белыми лентами, бело-желтыми нарциссами. Переплет Hachette – монохромный, лососевого цвета, цветные украшения обложки становятся золотистыми.

Type aux feuilles d'acanthe   polychrome (Hetzel).jpg                                      Type aux feuilles d'acanthe simple   (Hachette, 1914 - 1919)2.jpg            
                          
Type aux feuilles d'acanthe polychrome (Hetzel)     Type aux feuilles d'acanthe simple (Hachette, после 1914 года)


 

     Три экземпляра, хранящиеся в нашей коллекции, - это книги большого формата in-8 ° (in octavo, что составляет, в нашем случае, 20 см x 13см), представляющие собой образцы показанных выше переплетов Hachette.

     Первые два романа - «Флаг родины» (Face au drapeau) с иллюстрациями Леона Бенетта 1917 года издания и «Плавающий город» (Une ville flottante) с иллюстрациями Жюля Фера 1918 года изданы в переплете с листьями аканта. Третий роман, «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» (Voyages et aventures du capitaine Hatteras) с иллюстрациями Жоржа Ру, издан в 1920 году в переплете со слоном.

Переплет «Плавающего города» - с золочеными обезами, у «Флага родины» и «Приключений капитана Гаттераса» позолочен только верхний обрез. Первые два издания в относительно хорошем состоянии, хотя и потускневшие от времени, переплет третьего сохранился хуже: позолота почти стерлась и краска выцвела.


  1. Face au drapeau / Illustrations par L. Benett . ─ Paris : Librairie Hachette et C-ie, 1917. - 221 p. – (Collection Hetzel) (Les voyages extraordinaires / couronnés par l'Académie française).
  1. Une ville flottante, suivi de Les Forceurs de blocus. ─ Paris : Librairie Hachette et Cie, 1918. - 172 p. – (Collection Hetzel) (Les voyages extraordinaires / couronnés par l'Académie française).

001.jpg 006.jpg 002(1).jpg  1. Voyages et aventures du capitaine Hatteras : Les Anglais au pôle Nord, Le Désert de glace / Illustrations par G. Riou . ─ Paris : Librairie Hachette, 1920. - 467 p. - (Collection Hetzel) (Les voyages extraordinaires / couronnés par l'Académie française).

007.jpg 008.jpg

005.jpg 006.jpg


                                   


         После Первой мировой войны, в 1920-х годах, продав большую часть томов, приобретенных у Этцеля, Hachette продолжил публикацию произведений Жюля Верна двумя разными способами.
         С одной стороны, как и раньше, издавались «Необыкновенные путешествия» в стиле
Hetzel, в виде больших иллюстрированных томов формата in-8 ° (in octavo) и томов малого формата in-18 ° (in octodecimo) (in-16 ° - в каталогах Hachette), меньше иллюстрированых. Книги печатались на бумаге более низкого качества, чем та, которая использовалась Этцелем. Текст сохранялся в прежнем виде, с тем же расположением и количеством иллюстраций.

      С другой стороны, отходя от «наследия Этцеля», Hachette начинает публикацию своих собственных коллекций романов Жюля Верна в новых форматах и с новыми иллюстрациями.

      Одной из таких коллекций издательства Hachette стала «Зеленая библиотека» (La Bibliothèque verte), основанная в 1923 году. Она была создана для переиздания классики детской и юношеской литературы, и произведения Жюля Верна стали ее важной частью. Книги этой серии были недороги и доступны для покупателя. Характерными чертами серии был переплет, покрытый зеленой тканью, с прямыми горизонтальными золотистыми линиями в верхней и нижней части переплетной крышки и корешка, а также то, что количество страниц в каждом томе серии не должно было превышать 256 страниц.

      Если некоторые романы могли быть легко размещены на этих 256 страницах, то для романов, состоящих из двух или трех томов, это было не так просто. Чтобы уложиться в нужное количество страниц,  оригинальный текст Жюля Верна сокращался. Он не переделывался, не адаптировался для детей, просто удалялись целые предложения и абзацы. Примером может служить роман «Братья Кип» (Les frères Kip), первый том которого в оригинальном издании Этцеля содержит 14 глав, второй – 16. Сокращение исходного текста, удаление абзацев и предложений, объединение двух глав в одну, привело к тому, что роман был опубликован в одном томе «Зеленой библиотеки» в 15 главах.

      Именно это издание романа «Братья Кип», опубликованное в 1938 году в «Зеленой библиотеке» Hachette, хранится в коллекции нашего отдела.


Verne, Jules. Les frères Kip / Illustrations de J. Touchet . ─ [Paris] : Hachette, 1938. - 256 p. : il.

002.jpg 003.jpg


Источники:
http://de-bric-et-de-brocante.blogspot.md/2013/04/jules-verne-hetzel-et-hachette.html
http://www.verniana.org/volumes/06/HTML/Hachette.html
http://hetzel.free.fr/
http://www.jules-verne.ru/biblio1.html
https://www.noosfere.org/icarus/livres/collection.asp?NumCollection=1975550135&numediteur=3594
Первая часть рассказа о публикациях Жюля Верна из коллекции отдела "Литературы мира":
https://libermundi.livejournal.com/67331.html
Profile

sova
libermundi
BNRM, Serviciul Literaturile lumii

Latest Month

May 2018
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Syndicate

RSS Atom

Flag Counter

Map
Powered by LiveJournal.com