July 23rd, 2019

sova

Ernest Hemingway, maestrul genului scurt, umanistul laconic

     Pe 21 iulie 2019 s-au implinit 120 de ani de la naşterea prozatorului american, laureat al Premiului Nobel 1954, Ernest Hemingway. Cu această ocazie, secţia Literaturile lumii a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a organizat o expoziţie de carte, unde au intrat multe opere semnate de Hemingway: nuvele, romane, proză scurtă în limba engleză şi în traduceri în franceză şi spaniolă... Totuşi multe cărţi din colecţie au rămas neprezentate. Reflectăm mai multe ediţii de Ernest Hemingway din colecţia Literaturile lumii a BNRM prin acest şir de fotografii:

Imagini de Hemingway pe peretele sălii de lectură Literaturile lumii:

Ziarist reputat, corespondent de război în cele mai fierbinţi locuri, iscusit prozator american, laureat al Premiului Nobel, Ernest Hemingway şi-a consacrat viaţa literaturii şi datoriei civice de om. Dragostea, moartea, aspiraţia spre trăire autentică, eşecul existenţei umane, angajarea în slujba unei cauze drepte, solidaritatea sunt tratate într-un subtil spirit filosofic şi cu o măiestrie artistică excepţională.

Creaţia lui Hemingway exprimă deziluziile generaţiei pierdute a anilor'20 şi glorificarea forţei morale a omului. Capodopera scriitorului, povestirea Bătrânul şi marea, ilustrează viziunea dură şi tragică asupra omului fără şanse în faţa desinului, dar care îşi păstrează demnitatea şi măreţia chiar şi în faţa morţii. Pentru opera această Hemingway i s-a acordat Premiul Nobel pentru Literatura, cu motivarea Juriului: "Pentru maiestria artei narative, foarte recent demonstrată în Bătrânul şi marea, şi pentru influenţa pe care a exercitat-o asupra stilului contemporan".


Din: 100 de scriitori notorii ai lumii: Viaţa, activitatea, opera. - Chişinău, Epigraf, 2006. - P. 349-351