BNRM, Serviciul Literaturile lumii (libermundi) wrote,
BNRM, Serviciul Literaturile lumii
libermundi

Johann Wolfgang von Goethe, expresia idealului umanist„Își merită viața, libertatea-acela numai
Ce zilnic și le cucerește ne-ncetat.”
Goethe “Faust”

Pe 28 august 2019 s-au împlinit 270 de ani de la nașterea poetului, gânditorului și omului de știință german Johann Wolfgang von GOETHE (28 august 1749 – 22 martie 1832), unul dintre cele mai de seamă personalități ale culturii universale, creator al poeziei naționale germane.

Cu prilejul acestei aniversări, în spațiul expozițional Literaturile lumii se desfășoară expoziția - Cel mai mare scriitor al Germaniei Johann Wolfgang von Goethe: De la “Suferințele tânărului Werther” până la “Faust”. În cadrul expoziției sunt prezentate peste 70 de publicații: cele mai importante opere literare ale scriitorului în limba germană, traduceri în limbile română, rusă, engleză, italiană, poloneză, cărți de critică literară și de istorie a literaturii germane, articole din reviste străine.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 28 august – 20 octombrie 2019.

13   14

4

212524Figură proeminentă a literaturii universale, Goethe și-a dominat perioada ca puțini alți oameni, așa cum au făcut-o Dante, Milton și Voltaire. S-a remarcat practic în toate genurile literare: poezia lirică și epică, drama, literatura beletristică, eseistică. Goethe a contribuit le definirea perioadei romantice în romanul său deschizător de drumuri, Suferințele tânărului Werther, în timp ce în Faust a transpus una dintre cele mai mărețe povestiri mitice ale lumii – ca Divina Comedie a lui Dante și Don Quijote a lui Cervantes – care ne-a oferit jaloanele necesare pentru înțelegerea condiției umane. O figură legendară încă din timpul vieții, Goethe este unul din personajele de bază ale literaturii mondiale. După cum afirmă criticul Harold Bloom, este “arhetipul poetului puternic”, care oferă puncte de referință și reprezintă o sursă de inspirație pentru toate generațiile ce au urmat.

Tradițional, creația literară a lui Goethe este împărțită în două etape: perioada “Sturm und Drang” și cea a clasicismului din Weimar (după 1775).

7 8 9

2 3 27


Prietenia lui cu J.G. Herder, principalul exponent al mișcării literare “Sturm und Drang”, un gen de romantism timpuriu german și o reacție la gândirea și arta neoclasică, a avut o influență semnificativă asupra primei lucrări majore a lui Goethe, drama istorică Götz von Berlichingen (1773). Un an mai târziu, publicarea Suferințelor tânărului Werther a generat dicuții aprinse care i-au asigurat lui Goethe o faimă universală.

1       18

28 29 30

Cu greu ne putem imagina altă carte care să fi avut un impact și o influență comparabilă cu mărturiile epistolare ale lui Goethe referitoare la subiectivul Werther, pe care sentimentele și dezamăgirile profunde l-au condus la sinucidere. Victimă a unei iubiri fără speranță și a unei sensibilități periculos de rafinate, Werther se dovedește capabil să scape de propriile chinuri, și romanul înregistrează evoluția suferinței acestuia, un subiect nou pentru roman și tratat într-o manieră nemaiîntâlnită până atunci în literatură.

Așa cum afirma Karl Viёtor:
«Printre romanele europene, Werther este primul care înfățișează viața interioară, procesul spiritual și nimic altceva – este așadar primul roman psihologic -, deși, evident, mai există și altele în care viața interioară în general este prezentată și luată în serios. Conflictul dintre pasiunea clocotitoare și mediul social ordonat este descris aici “din interior”. Scena reprezintă sufletul eroului. Toate evenimentele și personajele sunt privite numai prin prisma semnificațieipe care o au pentru sentimentele lui Werther. Tot ceea ce se întâmplă servește la absolvirea sentimentelor lui Werther – propensiune fatală care crește până la posesiunea demonică și anihilează toate celelalte forțe și posibilități.»

Romanul, inspirat în mare măsură de experiența trăită de însuși Goethe, ne înfățișează modul în care diagnostichează el obsesia romantică a generației sale, lipsită de orice debușeu social spre care să-și canalizeze energiile spirituale. După cum avertiza Goethe, sfârșitul acestei boli este moartea! În pofida acestor avertismente, romanul a declanșat o febră Werther în toată Europa, generând un stil și o atitudine pe care Goethe le detectase ca latente în generația sa. Imitând oboseala de viață a lui Werther, tinerii au început să se âmbrace cu protagonistul lui Goethe, cu haine albastre și veste galbene cu bretele, adoptând atitudinile lui și chiar luându-și viața. Goethe a simțit nevoia să adauge încă un avertisment la ediția a doua: „Fii bărbat, nu urma exemplul meu”.
1031Opera lui Goethe cuprinde lirică, eseuri, însemnări de călătorie, memorii, drame (Götz von Berlichingen, Prometeu, Ifigenia în Taurida, Egmond), poeme (Elegiile romane, Hermann și Dorothea), romane (Afinitățile elective, Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister) etc.

20 19 18 17

33 32 34


37   36

35 43 42


Cea mai mare  realizare a lui Goethe este totuși capodopera sa, poemul dramatic Faust, la ale cărui concepere și elaborare a lucrat de la vârsta de 20 de ani până în anul premergător morții, când a reușit să termine partea a doua a lucrării. Faust reprezintă o sinteză a tuturor lucrărilor și calităților lui de poet. Preluând legenda medievală a intelectualului care își vinde sufletul în schimbul cunoașterii și puterii, Goethe transformă dorința nemărginită a omului într-o potențială damnare, dar în ultimă instanță aceasta reprezintă și un factor al răscumpărării care îi asigură salvarea, Faust remarcându-se ca un erou romantic fundamental, comparabil cu Werther, Prometeu al lui Shelley și Manfred al lui Byron. Faust reprezintă aspirația individului spre transcendență și sfidarea limitelor. Motivul omului care și-a vândut sufletul diavolului a fost exploatat de Goethe din perspectiva analizei sensului existenței umane, Faust al său fiind un însetat de absolut.
În versiunea lui Goethe, târgul demonic al lui Faust se bazează pe afirmația lui că nicio experiență nu poate să-i dea satisfacție totală, numai aspirația fiind în măsură să-l susțină. În momentul în care va fi satisfăcut, Mefisto poate să-i ceară sufletul. Piesa lui Goethe testează afirmația lui Faust referitoare la voința dominantă a individului și costul acesteia raportând-o la relația lui Faust cu Gretchen și contrabalansarea satisfacției obținute prin dragostea și autonomia altuia, înălțând bariere etice importante în calea strădaniilor lui.

“Faust” este poemul experienței omenești… Nici o altă opera literară a popoarelor moderne, poate cu excepția “Divinei comedii” a lui Dante, nu atinge aceeași varietate, aceeași forță de expansiune a genialității poetice în multiplicitatea manifestărilor ei” (Tudor Vianu).

46 44 45

49 48 47
50 15

9


Importanța lui Goethe ca scriitor derivă din capacitatea lui de a pune sub semnul întrebării propriile convingeri și pe cele ale vremii sale și de a le turna din nou în formele imaginare ale investigației. Așa cum concluziona William James, “Era viu prin toți porii pielii lui și recepta orice impresie cu un amestec de plăcere și atenție, ceea ce face ca mișcarea mașinăriei lui mentale să fie una dintre cele mai extraordinare priveliști oferite vreodată locuitorilor acestei planete”.

11 16
12 13

6 5 4 40


5


Tags: aniversări, cărţi din colecţie, elena stratan, expoziţii, germania, goethe, johann wolfgang von goethe, literatura germană, scriitori, victoria ratkovskaia
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments